Logopedia i neurologopedia

12.12.2016 r.

Nieważne z jakiego punktu widzenia analizowalibyśmy mowę, jesteśmy przeświadczeni o tym, że mowa pozwala nam 

zaistnieć w świecie. Dzięki niej uczymy się, wyrażamy swoje myśli i potrzeby. Wszelkie odstępstwa w zakresie mowy i komunikacji mogą dużym stopniu utrudnić harmonijny rozwój dziecka. Dlatego też szybka diagnoza logopedyczna daje dziecku szansę na wyrównanie nieprawidłowości. A późne rozpoczęcie terapii powoduje, że oprócz właściwych ćwiczeń konieczne jest oduczanie wieloletnich nieprawidłowych nawyków.


Logopedia to niezwykle szeroki dział terapii, która ma na celu usprawnianie mowy i komunikacji. Podczas zajęć, wykorzystując mocne strony dziecka logopeda dąży do zniwelowania takich trudności jak wady wymowy, zaburzenia czytania i pisania, trudności w wypowiadaniu się i budowaniu zdań, zaburzenia słuchu fonemowego i wiele innych.

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci, u których ciężkie zaburzenia mowy i komunikacji mają podłoże neurologiczne. Spora część tych dzieci jest niemówiąca. W takich przypadkach poza ćwiczenia ogólnorozwojowymi wprowadza się do terapii m.in. odpowiednio dostosowane manipulacje w obrębie twarzoczaszki (masaże oraz inne techniki terapeutyczne), terapię karmienia (nauka połykania, gryzienia i żucia), alternatywne i wspomagające metody komunikacji.

Warunkiem skutecznej terapii jest regularna praca z dzieckiem i dobra współpraca logopedy z rodzicami. Podczas zajęć logopeda wyjaśni rodzicom wszelkie wątpliwości, wskaże zasady postępowania oraz zalecenia odnośnie pracy z dzieckiem.