Terapia cyrku (pedagogika zabawy)

12.12.2016 r.

Jest to jedna z metod wywodząca się z pedagogiki zabawy. Pedagogiki, która była alternatywą dla sztywnych reguł edukacji a aktualnie fantastycznie uzupełnia tradycyjne formy edukacji. Cyrk daje wiele emocji, radości, wiele doświadczeń, także z zakresu sensoryki. Cyrk to szereg emocji: radość, strach, ulga, wzruszenie. Cyrk i jego świat wychodzi jest poza granice wieku, wykształcenia, doświadczeń życiowych. Jest sposobem na dodanie do życia czegoś wyjątkowego, barwy i smaku.

„Pedagogika cyrku rozpowszechniona na zachodzie u nas dopiero rozpoczyna swój pochód. Magia cyrku wkracza w pedagogiczna powszedniość jako wielka improwizacja i motywacja, rozluźnienie, wzbogacenie, uruchomienie możliwości intelektualnych, uczuciowych i fizycznych. Zabawa w cyrk otwiera na niezwykłość, wyprawia w podróż w nieznane terytoria, umożliwia poznanie i zrozumienie rzeczy obcych nam dotąd, ułatwia nawiązywanie kontaktów i jest źródłem doświadczeń w obcowaniu z innymi. Inspiracja cyrkiem wspiera spontaniczność działania indywidualnego i zespołowego, rozwija kreatywność, uszlachetnia zmysły, łączy aktywność z pasywnością, myślenie z uczuciem i działaniem. Animatorzy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA czerpiąc z niemieckich wzorów i przenoszą pedagogikę cyrku na polski grunt proponując to co cyrk łączy z integracja sensoryczną czyli działania i zabawy związane z żonglowaniem, kręceniem talerzy, diabolo i kijami, jazdą na monocyklu, chodzeniem na szczudłach, budową piramid, itp.”.(PSPA Klanza)