Rafał Marek-Stomatognatyk

24.01.2017 r.

Wskazania do rozpoczęcia Wczesnej Interwencji Stomatognatycznej u Dzieci Ryzyka są:

 • asymetria twarzy AT

 • hipotonia mięśnia okrężnego ust HMOU 

 • hipotonia mięśni języka HMJ

 • niski, skrócony przyczep wędzidełka : języka, wargi górnej, wargi dolnej, policzków NSPW

 • nieprawidłowa pionizacja języka NPJ

 • podniebienie gotyckie PG

 • nadwrażliwość dotykowa okolicy orofacjalnej NDOO

Temat konsultacji:

 • 'Wizyta Adaptacyjna oraz Badania Przesiewowe Stomatognatyczne u Dzieci Ryzyka' .

 • 'Badanie Przesiewowe Stomatognatyczne Zewnątrzustne : Ocena Asymetrii Twarzy oraz Wydolności Mięśnia Okrężnego Ust' .

 • 'Badanie Przesiewowe Stomatognatyczne Wewnątrzustne : Ocena Wskaźnika OWU/Wskaźnika Próchnicy, Ocena Napięcia Wędzidełka Wargi Górnej oraz Wargi Dolnej, Wędzidełka Języka oraz Policzków, Ocena Pionizacji Języka, Określenie Typu Podniebienia, Ocena Rozwojowych Wad Zgryzu oraz Wad Zębowych' .

 • 'Zalecenia Pacjenta V E R S U S Opiekun Prawny, Opiekun Ustawowy' .

Rafał Marek- Lekarz stomatolog - 1998 r. Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział lekarski Oddział stomatologii.

Od 01 października 2005 r. do 31 marca 2007 r. – Studia Podyplomowe na kierunku „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka” – Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych , Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu .

Od 01 października 2005 r. [ akt. ] – Studia Doktoranckie Stacjonarne, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Akademia Medyczna we Wrocławiu, kierunek Pediatria Społeczna, jednostka Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej, I Klinika Pediatrii we Wrocławiu .