Co to jest WWR?

24.01.2017 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ (z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.) zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego..

Zajęcia prowadzą m.in.: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog.

Ilość godzin jest i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zaleznośći od decyzji Urzędu Miasta)

Po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zajęcia są bezpłatne