Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

24.01.2017 r.

Rodzice, którzy niepokoją się rozwojem swojego dziecka, powinni  zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogiczne i w porozumieniu ze specjalistami dokonać diagnozy rozwoju dziecka, w wyniku której ustalone zostanie dalsze postępowanie. 

Po wykonaniu zaleconych badań i konsultacji ze specjalistami opiekunowie mogą umówić się na komisję, która zadecyduje o przyznaniu opinii. 

Dzieci, które zostaną uznane za niepełnosprawne na podstawie odpowiedniego zaświadczenia lekarza, pediatry lub specjalisty, mogą otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i na tej podstawie będą miały zorganizowane zajęcia wczesnego wspomagania. 

Ogólna procedura wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka