Terapia rodzin

14.06.2017 r.

Terapia rodzinna jest formą pomocy w której uczestniczy cała rodzina. Spotkania terapeutyczne ukierunkowane są na wsparcie rodziny w trudnej dla niej sytuacji i pomoc w rozwiązaniu problemu z którym borykają się jej członkowie. W trakcie takich spotkań nabywa się także nowych umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych. Rodzina jako system uczy się lepiej ze sobą komunikować. Podczas terapii uwalniają się niewypowiedziane, skrywane, komunikaty: oczekiwania, pragnienia, frustracje. Otwarcie się na innych daje możliwość lepszego zrozumienia samego siebie oraz łączących członków rodziny relacji. „Moc terapeutyczna tkwi w pracy nad więzami, sporami, błędnymi ocenami, nierównościami i pragnieniami grupy najbliższych sobie ludzi”. Terapię z rodziną może prowadzić dwóch psychoterapeutów.