Masaż Shantala

14.06.2017 r.

Masaż Shantala – to jedna z najstarszych technik masażu, która bazuje na bliskim kontakcie rodzica/opiekuna z dzieckiem. Został on wprowadzony przez francuskiego lekarza położnika F. Leboyer. 

Masaż ten jest ukierunkowany na:

 • stworzenie głębszej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicem/opiekunem,
 • dostarczenie pozytywnych doświadczeń dotykowych i kinestetycznych,
 • poszerzenie kompetencji rodzicielskich,
 • bardziej wnikliwą obserwację dziecka,
 • szczegółową analizę sygnałów pozawerbalnych wysyłanych przez dziecko,
 • wyciszanie dziecka i jego rodzica,
 • stymulację rozwoju psychoruchowego.

Korzyści płynące z masażu Shantala:

 • uaktywnienie układu odpornościowego,
 • stymulacja układu nerwowego, hormonalnego i taktylnego,
 • tworzenie połączeń pomiędzy prawą a lewą półkulą mózgu,
 • lepsze dotlenienie organizmu,
 • wyciszenie,
 • lepsze spanie,
 • lepsza perystaltyka jelit – poprawa trawienia.