Jak pracować z uczniem szkoły podstawowej z zaburzeniami rozwojowymi i zachowaniami trudnymi.

30.01.2018 r.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców, terapeutów pedagogów, nauczycieli oraz osób pracujących ze starszymi dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi, którzy poszukują nowych rozwiązań wspomagających rozwój społeczno-komunikacyjny dzieci oraz procesy samoregulacji
i przetwarzania sensorycznego. Prowadzące podzielą się praktyczną wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy z osobami z zachowaniami trudnymi.

Szkolenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prowadzimy jest najczęściej  w placówkach z kadrą pedagogiczną pracującą
z podopiecznym (9-15 lat). Tworzymy indywidualny program pracy. Chętnie skorzystamy z Państwa zaproszenia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  1. Diagnoza trudności, wywiad z nauczycielami, rozmowa lub analiza nagrań.
  2. Analiza każdego zachowania- z czego wynika?
  3. Diagnoza medyczna dziecka, ukierunkowanie diagnozy biomedycznej.
  4. Poszerzenie diagnostyki.
  5. Włączenie komunikacji AAC u podopiecznych niemówiących.
  6. Obserwacja poziomu samoregulacji- zachowania trudne jako sposób dostarczenia stymulacji układu nerwowego
  7. Tworzenie programu naprawczego dopasowanego do poziomu neurorozwojowego dziecka. Szukanie indywidualnych rozwiązań.
  8. Regulacja prawna podczas pracy z osobami agresywnymi.

Superwizja ( po określonym etapie włączania zmian w otoczeniu dziecka).

Termin szkolenia: 14 kwietnia 2018r. 
Koszt: 120zł
Minimalna ilość uczestników do utworzenia grupy: 10

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie wybranej placówki. W takim wypadku cena ustalana jest indywidualnie w zależnośći od odległościi  ilości uczestników.