Jak być rodzicem dziecka z trudnościami rozwojowymi?

30.01.2018 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dziecka, którego rozwój nie przebiega prawidłowo. Dla rodziców, opiekunów, którzy zwątpili w swoją pomysłowość, którzy nie wiedzą dlaczego ich sensoryczne dziecko woli cały czas biegać a nie jest w stanie skupić się na zabawie kolejką. Szkolenie da odpowiedź, jak nie irytować się na brak współpracy dziecka w podstawowych aktywnościach jak ubieranie i jedzenie, skąd bierze się bunt, zachowania opozycyjne, negujące lub kontrolujące całą rodzinę. Dlaczego dziecko nie pozwala zmienić położenia swoich zabawek w pokoju i uwielbia rytuały. Jak zapobiegać nieprawidłowościom społeczno komunikacyjnym.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

  1. Samoregulacja- jak zauważyć trudności dziecka w tym procesie.
  2. Czym jest proporiocepcja i napięcie mięśniowe dla samoregulacji.
  3. Jak pomóc dziecku? Program Delacato.
  4. Jak bawić się z dzieckiem i jak stworzyć dziecku dobrą przestrzeń, uwzględniając zauważone trudności.
  5. Budowanie relacji i motywacji - świadomość bycia rodzicem dziecka z zaburzeniami.
  6. Dzieci niemówiące- kilka propozycji AAC.
  7. Dieta i zaburzenia sensoryczne-wskazówki dla rodziców.

 

Termin szkolenia: 14 kwietnia 2018r. 
Koszt: 180zł
Minimalna ilość uczestników do utworzenia grupy: 10

SPECJALNA PROMOCJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI SĄ PACJENTAMI PORADNI. SZCZEGÓŁY W SEKRETARIACIE.