Zajęcia dla rodziców z dziecmi oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

01.02.2018 r.

Proponujemy Państwu zajęcia wspólne z dzieckiem na których będzie miało okazję do poznania własnego ciała, usprawni motorykę, doświadczy poczucia siły, zyska poczucie bezpieczeństwa, nauczy się nawiązywać kontakt i relację z innymi.

Zajęcia są oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma zastosowanie
zarówno w profilaktyce, jak i w terapii różnego rodzaju zaburzeń. Głównym założeniem tej
metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju
psychoruchowego dziecka.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologa Agnieszkę Pastuszkę oraz terapeutę Integracji
Sensorycznej Justynę Pochodaj.

Naszym celem będzie:

  •  Wspierać sferę emocjonalną i społeczną poprzez stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, odprężenia i wzajemnego zaufania;
  •  Stymulować ogólny rozwój psychoruchowy
  •  Wspierać proces integracji dziecka w grupie poprzez kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i rówieśniczych (również u dzieci wycofanych i z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych);
  •  Stwarzać dziecku okazję do poznawania własnego ciała i posługiwania się nim w świadomy sposób;
  •  Wspierać rozwój inicjatywy twórczej, umiejętności relaksacji i odprężenia

Jednak najważniejszym z celów jest obustronne pozytywne budowanie relacji
terapeutycznej dziecko-rodzic.

Zajęcia przeznaczone dla rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.