Zajęcia dla rodziców z dziecmi oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

01.02.2018 r.

Pierwszy raz w Agaji proponujemy Państwu zajęcia wspólne z dzieckiem na których będzie miało okazję do poznania własnego ciała, usprawni motorykę, doświadczy poczucia siły, zyska poczucie bezpieczeństwa, nauczy się nawiązywać kontakt i relację z innymi.

Zajęcia są oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma zastosowanie zarówno w profilaktyce, jak i w terapii różnego rodzaju zaburzeń. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologa Agnieszkę Pastuszkę oraz terapeutę Integracji
Sensorycznej Justynę Pochodaj.

Więcej informacji tutaj

Zapraszamy i do zobaczenia!