Fizjoterapia metodą NDT-Bobath

12.12.2016 r.

NDT Bobath, NDT Bobath Baby

Metoda NDT-Bobath oraz jej rozwinięcie w postaci NDT-Bobath Baby to uznane na całym świecie metody fizjoterapi
i o udowodnionych osiągnięciach w leczeniu.

 

Zastosowanie metody NDT-Bobath jest bardzo szerokie, a szczególnie u pacjentów z:

– opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, 
– problemem asymetrii ułożeniowej,
– zaburzeniami napięcia mięśniowego,
– nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
– wadami postawy.
– zaburzeniami neurologicznymi i rozwojowymi,
– zespołami genetycznymi,
– wadami wrodzonymi i schorzeniami narządu ruchu,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,

 

Celem metody NDT-Bobath jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać w pełni posiadanie możliwości – na tyle, na ile pozwala mu stan ośrodkowego układu nerwowego. Metoda zakłada, że rozwój dziecka z uszkodzeniem tego układu, przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy, gdyż doświadczenia czuciowo-ruchowe są wówczas inne. Niewłaściwe rozłożenie napięcia mięśniowego powodują powstawanie nieprawidłowych wzorców ruchowych. 

Terapeuta aktywizuje dziecko poprzez ćwiczenie całego ciała, a nie poszczególnych części. Ten nacisk na całościową analizę ciała jest charakterystyczny dla NDT-Bobath.  Wszystkie ćwiczenia dobierane są indywidualnie. Powinny odbywać się bezstresowo i w oparciu o poczucie bezpieczeństwa oraz uwzględniać potrzeby psychologiczne dziecka. Celem terapii indywidualnej jest ostatecznie włączenie w normalne życie rodzinne i społeczne. Ćwiczenia są zwykle włączane w biologiczny rytm dnia. Rodzice są instruowani o sposobach w jaki powinni wykonywać normalne codzienne czynności. Jest to kontynuacja pracy terapeuty – w domu utrwala się ruchy ćwiczone przez fizjoterapeutę podczas terapii. W metodzie tej jest więc niezwykle ważna współpraca między terapeutą, a opiekunami dziecka.