Metody Terapeutyczne

Fizjoterapia

Metoda NDT- Bobath, metoda YUMEIHO, metoda dr Ackermanna, kinesiotaping, terapia manualna N.A.P. masaż sportowy, relaksacyjny, klasyczny, metoda PNF -Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
więcej

Integracja Sensoryczna

Zajęcia integracji sensorycznej mają wspomóc dzieci z zaburzeniami rejestracji i modulacji bodźców lepiej się poczuć, bezpieczniej nazwać to co się z nim dzieje i zrozumieć dlaczego.
więcej

Fizjoterapia metodą NDT-Bobath

Celem metody NDT-Bobath jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać w pełni posiadanie możliwości – na tyle, na ile pozwala mu stan ośrodkowego układu nerwowego.
więcej

Logopedia i neurologopedia

Logopeda koryguje nieprawidłowości w wymawianiu poszczególnych głosek, dba o to aby wypowiedź była poprawna brzmieniowo, z prozodiami ( akcent, intonacja, rytm) zrozumiała dla odbiorcy, zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi.
więcej