Metody Terapeutyczne

GPS – Growth through Play System

Growth through Play System czyli w skrócie GPS – to niedyrektywna terapia rozwojowa oparta na relacjach czyli inaczej “rozwój przez zabawę”. Terapia ta łączy sprawdzone elementy programów bazujących na relacjach i na mózgu w celu dopasowania działań skupiających się na rozwoju społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym i poznawczym. Terapia jest wykorzystywana przede wszystkim w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
więcej

Psychoterapia

Bezpieczna relacja terapeutyczna wspiera osobę w zrozumieniu samego siebie, własnych motywów postepowania. Daje możliwość lepszego poznania własnych uczuć, potrzeb, przyczyn trudności. Umożliwia zmianę mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawienie się problemów, wykorzystując mocne strony jednostki.
więcej

Zajęcia dla rodziców z dziecmi oparte o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

Proponujemy Państwu zajęcia wspólne z dzieckiem na których będzie miało okazję do poznania własnego ciała, usprawni motorykę, doświadczy poczucia siły, zyska poczucie bezpieczeństwa, nauczy się nawiązywać kontakt i relację z innymi.
więcej

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.
więcej