Metody Terapeutyczne

GPS – Growth through Play System

Growth through Play System czyli w skrócie GPS – to niedyrektywna terapia rozwojowa oparta na relacjach czyli inaczej “rozwój przez zabawę”. Terapia ta łączy sprawdzone elementy programów bazujących na relacjach i na mózgu w celu dopasowania działań skupiających się na rozwoju społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym i poznawczym. Terapia jest wykorzystywana przede wszystkim w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
więcej

Psychoterapia

Bezpieczna relacja terapeutyczna wspiera osobę w zrozumieniu samego siebie, własnych motywów postepowania. Daje możliwość lepszego poznania własnych uczuć, potrzeb, przyczyn trudności. Umożliwia zmianę mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawienie się problemów, wykorzystując mocne strony jednostki.
więcej

Metoda werbotonalna

Metoda werbotonalna stosowana jest u dzieci od momentu potwierdzenia wady słuchu aż do osiągnięcia wieku szkolnego, bazuje na relacjach zachodzących między mową a ruchem - określone ruchy są powiązane z odpowiednimi dźwiękami. W prowadzeniu terapii stosuje się też aparaturę wzmacniającą dźwięki, dzięki której uzyskuje się poprawę jakości odbioru dźwięku. Są to: aparat SUVAG, mikrofon elektryczny, słuchawki, pelota i podłoga wibracyjna.
więcej

Stymulacja sensoryczna- metoda Carla Delacato

Jest to przedłużenie stymulacji sensorycznej jaką objęte jest dziecko w gabinecie. Polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych we wszystkich obszarach, w sposób szczegółowo opracowany zindywidualizowany dla danej osoby. Poprawia ogólne funkcjonowanie organizmu oraz pomaga rozwijać funkcje neurologiczne.
więcej