Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom z problemami oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom.
więcej

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Opis procedury uzyskania orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
więcej

Procedura organizacji WWR

Procedura organizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju w NSPPP Agaja w roku szkolnym 2016/2017
więcej