Tag - jak pomóc dziecku

"Nieprawidłowości czynnościowe w rozwoju dzieci... ... na co zwracać uwagę, jak pomagać."
Zaburzenia w rozwoju u dorastających dzieci charakteryzują się nieadekwatnym do wieku rozwojem umiejętności w dziedzinach kontroli ciała i ruchu, mowy, uwagi oraz przetwarzania percepcji (odbierania bodźców, interpretacja ich) i informacji. To właśnie okres pierwszych miesięcy i lat życia stanowi najważniejszą fazę pod kątem krytycznego spojrzenia na siebie i środowisko. Zaburzenia percepcji i niedojrzała motoryka mają szczególnie wydatny wpływ na przyszły rozwój. Sprawna samoobsługa pozwala na poczucie niezależności, pewności działania i wzmacnia dzieci w samoocenie. Każdy trening jest dobry, dlatego choćby zapinanie guzików, pokonywanie schodów, pomoc w porządkach i przygotowywaniu posiłków pomaga trenować samodzielność praktyczną i poczucie własnej wartości
Jak to z tą pizzą naprawdę było….
Historia ewolucji Olusiowej pizzy pokazuje, jak niezwykle ważna jest dieta w przypadku dzieci z ASD. Nasze dzieci są słabsze, ich układy pokarmowe gorzej funkcjonują i eliminacja tego, co najbardziej im szkodzi (zaczynając od glutenu i kazeiny) jest ważnym wstępem do leczenia. Czasami sama dieta czyni cuda i uzdrawia, a o takich przypadkach czytamy w książkach (np. „Autyzm bez łez”). Jednakże nawet jeśli interwencja dietetyczna nie rozwiąże wszelkich problemów rozwojowych, daje dzieciom szansę na poprawę zdrowia, nastroju, na szczęście