Tag - integracja sensoryczna

Napięcie mięśniowe cz.I
W terapii dzieci przychodzących do naszego gabinetu, najważniejsze jest motto: ciało to baza. Nie da się pracować w skuteczny i miły dla dziecka sposób omijając tę najistotniejszą w rozwoju człowieka kwestię. Nie można dać dziecku dobrego poczucia własnej wartości, tożsamości, pewności siebie, kiedy dziecko nie ma prawidłowego napięcia mięśniowego i czucia proprioceptywnego.
"Nieprawidłowości czynnościowe w rozwoju dzieci... ... na co zwracać uwagę, jak pomagać."
Zaburzenia w rozwoju u dorastających dzieci charakteryzują się nieadekwatnym do wieku rozwojem umiejętności w dziedzinach kontroli ciała i ruchu, mowy, uwagi oraz przetwarzania percepcji (odbierania bodźców, interpretacja ich) i informacji. To właśnie okres pierwszych miesięcy i lat życia stanowi najważniejszą fazę pod kątem krytycznego spojrzenia na siebie i środowisko. Zaburzenia percepcji i niedojrzała motoryka mają szczególnie wydatny wpływ na przyszły rozwój. Sprawna samoobsługa pozwala na poczucie niezależności, pewności działania i wzmacnia dzieci w samoocenie. Każdy trening jest dobry, dlatego choćby zapinanie guzików, pokonywanie schodów, pomoc w porządkach i przygotowywaniu posiłków pomaga trenować samodzielność praktyczną i poczucie własnej wartości