Cennik

LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA  
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie) 100zł/60min
Terapia logopedyczna dzieci 70zł/50min
Terapia manualna twarzoczaszki PNF, CRAFTA@ 80zł/50min
Terapia karmienia (zaburzenia łaknienia, ssania, diagnostyka medyczna, dietetyczna) 100zł/60min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących
(PECS, Makaton, Mówik)
80zł/50min
Praca z pacjentami z dysfagia 120zł/50min
Tworzenie programów komunikacji alternatywnej i wspomagającej 100zł
   
PSYCHOLOGIA  
Diagnoza psychologiczna 100zł/50min
Terapia psychologiczna 80zł/50min
Terapia dzieci z zaburzeniami relacji (agresja) 80zł/50min
Grupy psychoterapeutyczne 50zł/50min
Diagnoza behawioralna  100zł/50min
Terapia behawioralna 80zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży  80zł/50min
Psychoterapia osób dorosłych  100zł/50min
Psychoterapia rodzinna 160zł/90min(2 terapeutów, co 2 tygodnie)
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin adopcyjnych 100zł/60min
Testy inteligencji na potrzeby opinii 250zł
   
INTEGRACJA SENSORYCZNA  
Wstępna obserwacja przetwarzania sensorycznego 100zł/60min
Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej  100zł/60min
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej 80zł/50min
Terapia metodą Weroniki Sherbone z elementami Integracji Sensorycznej 60zł/50min
Diagnoza Metodą Carla Delacato 150zł
Trzydniowy Program "Delacato" (program pracy z zaburzeniami sensorycznymi w domu) 300zł
   
Konsultacja GPS 250zł/150min
Konsultacja przez Skype 80zł/60min
Terapia GPS (Growth Through Play System) 80zł/50min
   
PEDAGOGIKA  
Diagnoza pedagogiczna  100zł/50min
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych 70zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna 70zł/50min
Terapia z oligofrenopedagogiem 70zł/50min
Opinia o dysleksji na potrzeby szkoły 300zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej 150zł
   
FIZJOTERAPIA  
Konsultacja z fizjoterapeutą 100zł/50min
Terapia fizjoterapeutyczna 80zł/50min
Terapia niemowląt NDT- Bobath 80zł/50min
KinesiologyTaping 40zł
Grupowe zajęcia z fizjoterapii 50zł/50min
Terapia wad postawy 80zł/50min
Terapia manualna N.A.P 90zł/50min
Terapia metodą Yumeiho 90zł/50min
Terapia tkanek miękkich i punktów spustowych 90zł/50min
Terapia Metodą Hallwick (zajęcia na basenie) 100zł/50min
Masaż Shantala 30zł/30min
Masaż klasyczny dla dzieci i dorosłych 30zł/30min
Fizjoterapia osób dorosłych 100zł/50min
   
Integracja Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej 90zł/50min
Terapia taktylna 60zł/50min
Mechanika ciała metodą Moralesa TM 60zł/50min
   
TERAPIA SŁUCHOWA  
Diagnoza metodą Warnkego 120zł/50min
Terapia metodą Warnkego 60zł/50min
   
Terapia kamertonami 80zł/50min
Dogoterapia 75zł/50min
   
Zajęcia dla rodziców z dziećmi (W. Sherborne) 450zł/10 spotkań
Warsztaty dla rodziców 300zł/10 spotkań
   
Pisemna informacja o dziecku 50zł
Opinia o dziecku wydana na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych  300zł
*2/3 spotkania w zależności od problemu i potrzeb