Cennik

LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA  
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie) 100zł/60min
Terapia logopedyczna dzieci 80zł/50min
Terapia manualna twarzoczaszki PNF, CRAFTA@ + kierunkowa terapia logopedyczna 100zł/50min
Terapia karmienia (zaburzenia łaknienia, ssania, diagnostyka medyczna, dietetyczna) 100zł/60min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących
(PECS, Makaton, Mówik)
90zł/50min
   
PSYCHOLOGIA  
Konsultacja psychologiczna 100zł/50min
Terapia psychologiczna 80zł/50min
Zajęcia grupowe z psychologiem/ TUS 50zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży  80zł/50min
Psychoterapia osób dorosłych  100zł/50min
Psychoterapia rodzinna 160zł/90min(2 terapeutów, co 2 tygodnie)
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin 120zł/60min
Testy inteligencji na potrzeby opinii 250zł
   
INTEGRACJA SENSORYCZNA  
Wstępna obserwacja Procesów Integracji Sensorycznej 100zł/60min
Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej+ pisemna informacja o dziecku 150zł/60min
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej 85zł/50min
Trzytygodniowy Program "Delacato" (program pracy z zaburzeniami sensorycznymi w domu) 85złł
   
Konsultacja GPS 200zł/120min
Terapia GPS (Growth Through Play System) 90zł/50min
   
PEDAGOGIKA  
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych z elementami Integracji Sensorycznej 80zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej 80zł/50min
Opinia o dysleksji, dyskalkulii na potrzeby szkoły 150zł
Diagnoza dojrzałości szkolnej+ pisemna informacja 150zł
   
FIZJOTERAPIA  
Konsultacja z fizjoterapeutą 100zł/50min
Konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu 150zł/50min
Konsultacja niemowląt z fizjoterapeutą NDT- Bobath 100zł/50min
Konsultacja niemowląt z fizjoterapeutą NDT- Bobath z instruktażem  ćwiczeń do domu 130zł/50min
Fizjoterapia 90zł/50min
Terapia niemowląt NDT- Bobath 90zł/50min
KinesiologyTaping 40zł
Grupowe zajęcia z fizjoterapii 50zł/50min
Terapia wad postawy 90zł/50min
Terapia manualna  100zł/50min
Terapia Metodą Hallwick (zajęcia na basenie) 100zł/50min
Masaż Shantala 30zł/30min
Fizjoterapia osób dorosłych 110zł/50min
   
Integracja Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej 90zł/50min
Terapia taktylna+ instruktaż ćwiczeń 100zł/50min
   
TERAPIA SŁUCHOWA  
Diagnoza metodą Warnkego 120zł/50min
Terapia metodą Warnkego 60zł/50min
   
Terapia kamertonami 80zł/50min
Dogoterapia 75zł/50min
   
Diagnoza zaburzeń odżywiania (konsultacja z psychologiem, neurologopedą, terapeutą SI, dietetykiem + zlecenie badań) 500zł/ 4 spotkania
   
Terapia łączona (2 terapeutów) 140zł/50min
   
Pisemna informacja o dziecku 50zł
Opinia o dziecku wydana na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych  300zł
*2/3 spotkania w zależności od problemu  i potrzeb 
   
KONSULTACJE SPEJALISTYCZNE  
Konsultacja z psychiatrą 130zł/45min
Konsultacja z dr Anną Romaniuk 200zł/45min
Konsultacja z dr Magdaleną Krzelowską 170zł
Konsultacja z dietetykiem- pierwsze spotkanie 160zł/60min
Konsultacja z dietetykiem- każde kolejne spotkanie 80zł/30min