Diagnoza

Zapraszamy rodziców, gdzie w przyjaznej atmosferze, pomożemy sprecyzować problemy Waszego dziecka lub młodszej i starszej młodzieży.
Z naszego doświadczenia wynika, że Państwa obserwacje i niepokoje dotyczące rozwoju dziecka są jedynie wynikiem rzeczywistych trudności rozwojowych dziecka. Pierwsze spotkanie jest wymianą informacji, uzupełnieniem diagnostyki, przekierowaniem terapii na najlepszy
z możliwych kierunków.

Na pierwsze spotkanie prosimy umawiać się telefonicznie, przez sekretariat.