Katarzyna Głowacka

Mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z technologią Informacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (Ośrodek Kształcenie Ustawicznego Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków), studia podyplomowe z uzyskanym tytułem terapeuty w zakresie: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi , ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Od dziesięciu lat czynny nauczyciel edukacji wczesno szkolnej pracujący w szkołach integracyjnych łączący pracę dzieci zdrowych z dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. W swej pracy łączy elementy integracji sensorycznej z elementami terapii pedagogicznej. Wieloletni Instruktor ZHR prowadzący gromadę zuchową, łączy zabawę z nauką.

Inne szkolenia:

Kurs terapii ręki,

Dotyk dla Zdrowia –kurs I stopnia

Dotyk dla Zdrowia-kurs II stopnia

Analiza rysunku dziecka

Tańce świata, tańce europejskie i tańce integracyjne

Zasady pracy z dzieckiem agresywnym i dzieckiem nadpobudliwym

Masaż Shantala

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System w trudnościach w czytaniu

Skoncentruj się! Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z trudnościami w koncentracji

Handle- kurs wprowadzający i podstawowy

Kompetencje nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w kontekście obniżenia wieku szkolnego

Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem- krótko i długotrwałe konsekwencje przedwczesnego porodu

Kinezjologia Edukacyjna- „Brain Gym” matoda dr Paula Dennisona i Gail Denison

„Odmieniając codzienne chwile”- metody wspierania wczesnych umiejętności społeczno- komunikacyjnych dziecka z spektrum autyzmu przez zabawę.

O agresji i pracy z dzieckiem agresywnym

Oswoić konflikt- techniki dramowe rozwijające umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Dziecko nadpobudliwe- diagnoza i postępowanie wychowawcze

Twórcze techniki motywacyjne

Stymulacja wzrokowa dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Uczniowie zdolni- rola szkoły w rozwoju i wspieraniu ich możliwości twórczych

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard