Jadwiga Graczyk- Waligóra

Mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczyciel dyplomowany, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (ukończone szkolenie unijne EFS oraz studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej Wyższej Szkoły Edukacji w Warszawie). Propagator Metody Snoezelen (szkolenie w ramach studiów podyplomowych). Nauczyciel edukacji informatycznej i zarządzania (studia podyplomowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).

Od siedemnastu lat nauczyciel prowadzący w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 28 w Krakowie. Od dziesięciu lat w Samorządowym Przedszkolu nr 28, a od dwóch lat w Samorządowym Przedszkolu nr 35 terapeuta integracji sensorycznej oraz metody Snoezelen z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Inicjatorka i współtwórca licznych szkoleń oraz siedmiu edycji Krakowskiej Konferencji Nauczyciele-Nauczycielom „Dobra praktyka”.

Współautorka programu psychoedukacyjnego: „Jacy Jesteśmy — program do pracy w grupach integracyjnych”, Książki dla rodziców i nauczycieli „Przyjaciele Małego Czarodzieja — diagnoza i terapia dziecka z ADHD w grupach przedszkolnych” oraz „Małego Przewodnika po ADHD” ze „Specjalnym Kalendarzem ADHD 2011”.

Inne szkolenia:

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców wg metody E.Mazlich i A.Faber – I i II stopień

Programy aktywności: świadomość ciała, dotyk i komunikacja M. C. Knillów

Praktyczne zastosowanie idei Carla Orffa w umuzykalnianiu dzieci w wieku przedszkolnym – cztery stopie

Touch for Health I i II”(Dotyk dla zdrowia I i II stopień)

Podróże dalekie i bliskie- edukacja wielokulturowa

Program HANDLE w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - kurs I stopnia

Bilateralna Integracja (BI) program terapii wg Sheila Dobie

Schorzenia ze spektrum autyzmu- diagnostyka, terapia medyczna, biomedyczna

Metodyczne aspekty nauki pisania w przedszkolu metoda Henryki Czerniawskiej

Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi metoda Elżbiety Wianeckiej

Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania metoda prof. Jagody Cieszyńskiej

Odimienna Metoda Nauki Czytania metoda dr Ireny Majchrzak

Jak nauczyć dzieci odróżniać dobro od zła. I sprawić, by wybrały dobro

Dziecięca Matematyka w praktyce metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Dziecko trudne do wychowania – wczesna profilaktyka zachowań społecznych

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna- od przedszkola do matury

Niekonwencjonalne techniki plastyczne i konstrukcyjne, m.in. orgiami i kirigami

Kurs Kierowników Wycieczek

Pedagogika Cyrku

Pedagogika Zabawy Klanza

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu z elementami pracy integracyjnej

Diagnoza i terapia dzieci z FAS (Poalkoholowy Zespół Płodowy)

Warsztaty plastyczne „Cztery pory roku”

Jak inspirować przedszkolaka do twórczości?

Wspieranie ciągłości rozwoju w klasach początkowych

Taniec integracyjny dla grup przedszkolnych

Współpraca nauczycieli i rodziców - jak rozmawiać z rodzicami wychowanków?

Twórcza ekspresja dziecięca

Metody aktywizujące w przygotowaniu sześciolatków do podjęcia nauki w kształceniu zintegrowanym

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w grupie przedszkolnej

Wychowanie dziecka do samodzielności

Emisja głosu dla nauczycieli.

Edukacja ekologiczna już od przedszkola

Współudział w organizacji i prowadzeniu Grupy Wsparcia dla Rodziców w przedszkolu

Edukacja w dzieciństwie, dla dzieciństwa i dorosłości- czyli, jak nie utracić tego, co w życiu i dla życia najważniejsze.

 

Prywatnie szczęśliwa żona i  kochająca mama Wiktorii i Gabrysi.