Justyna Pochodaj

Mgr Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia, z ukierunkowaniem na Psychologię Rodziny oraz Psychologię Kliniczną. Terapeuta Integracji Sensorycznej (I i II stopień), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza
neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. Dotychczasowo zdobywała doświadczenie  w Gminnym Ośrodku Kultury, na Koloniach, w Przedszkolu
Integracyjnym oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy łączy elementy Terapii Integracji Sensorycznej z elementami Terapii Psychologicznej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb dziecka. Wprowadzając dodatkowo elementy z ukończonych szkoleń i kursów z zakresu masażu, komunikacji alternatywnej, ułatwiania dziecku funkcjonowania  w społeczeństwie.

Inne szkolenia:
I stopnień z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton
Setting w pudełku czyli o Psychoterapii Psychodynamicznej Dzieci
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Biomasaż ( z elementami fizjoterapii)
Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R
Szkolenie-warsztat edukacyjny: diagnoza i terapia dzieci z „ADHD”
Warsztat: Poznaj Świat Zmysłów
Wykład i Warsztat Raun’a K. Kaufmana: Son-Rise
Seminarium i Warsztaty Jake’a Greenspana: Floortime
Szkolenie-warsztat edukacyjny: diagnoza i terapia dzieci z „ADHD”