Dominika Kowalik

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizując specjalność kliniczną i neuropsychologię. Uczestniczy w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zdobywała podczas pracy z pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi, z mutyzmem oraz z ich rodzinami w Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Dziecka Insignis w Lublinie oraz w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne rozwijała podczas stażów m. in.: na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Oddziale Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie, w Fundacji Alpha w Lublinie, podczas Turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Aspergera. Pracuje w podkrakowskiej szkole, gdzie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla
dzieci i ich rodzin. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji czynnie uczestniczy w konferencjach naukowo-szkoleniowych oraz kursach i szkoleniach.

Inne szkolenia:
Interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych

Rodzice – współpraca bieżąca, mediacje i trudne rozmowy

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy

Droga do umiejętności – terapia małego dziecka z autyzmem w nurcie rozwojowym”

Dzieci i młodzież z Autystycznym Spektrum Zaburzeń (ASD) – strategie diagnostyczne, edukacyjne i terapeutyczne

Trening umiejętności społecznych dla osób autystycznych

Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Kurs I i II stopnia Polskiego Języka Migowego