Jadwiga Prażak

Mgr Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 2004-2010),
Logopeda (MSWE, Wydział Nauk Społecznych, Tarnów 2011-2013)
Pedagog (Podyplomowe studium pedagogiczne, Politechnika Krakowska 2010-2011).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała min. w: Fundacji Wstańmy Razem Aktywna Rehabilitacja, w Gabinecie Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Reha Plus, w Specjalistycznym Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, firmie Reha Plus Edukacja.

Pasjonuje się rozwojem motorycznym, analizą wzorców ruchowych, zaburzeniami biomechanicznymi oraz tym jak wpływają one na działanie pozostałych funkcji ciała: mowy, gryzienia, połykania, oddychania, koncentracji, koordynacji, czytania, pisania. Pracuje z dziećmi i z dorosłymi z  problemami traktu ustno-twarzowego, niedowładach w obrębie twarzy, przyjmowania pokarmów, dysfagią i realizacją mowy pochodzenia motorycznego, a także po zabiegach operacyjnych w obrębie twarzoczaszki.

Pracuje z dzieckiem przy współpracy z rodzicami z uwzględnieniem potrzeb całej rodziny po szczegółowej analizie biomechanicznej narządu ruchu, ocenie rozwoju kontroli motorycznej z eliminowaniem niekorzystnych nawyków utrudniających prawidłowy rozwój. Inspiruje ją nowoczesna pedagogika wg koncepcji Jesper’a Juul’a.

 

Ukończone szkolenia:

Międzynarodowa Klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia ICF, FAR 2017
NDT Bobath, część logopedyczna, kurs asystencki 2017
NDT Bobath dla dzieci 2016
Trójwymiarowa terapia manualna stóp wg Zukunft-Huber 2015
Analiza i terapia dziecka zagrożonego w wieku 0-1 2015
Balkefors, wykonywanie indywidualnych wkładek ortopedycznych w oparciu o analizę biomechaniczną 2013
Terapia Lustrzana 2013
Badanie i terapia stawów skroniowo-żuchwowych 2013
Terapia ustno-twarzowa dzieci i dorosłych 2016
PNF w Pediatrii kurs kliniczny, level IV, 2015
PNF Rozwijający, 2013
PNF w Pediatrii kurs specjalistyczny,2012
PNF Podstawowy, 2010
Terapia manualna, szkoła niemiecka, moduł I, 2014
Cyriax, moduł I, 2010

 

Udział w Konferencjach i Warsztatach:

Fizjoterapia, jeszcze sztuka czy już nauka, Warszawa AWF 2010

Specjalizacja przyszłością fizjoterapii, Warszawa AWF, 2011

Wiosna Fizjoterapii, CMUJ 2013 i 2014

20 lecie PNF w Polsce, Reha Plus, 2017

Konferencja Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Światowe Dni Chorego, 2016

Kreatywny przedszkolak, przedszkole 7 życzeń, 2012

Integracja przez zabawę, przedszkole 7 życzeń, 2012

PNF w Skoliozach, 2012

Obiektywna dokumentacja w fizjoterapii, 2011

 

Prowadzone wykłady i warsztaty:

Zaburzenia biomechaniczne aparatu ruchu i ich znaczenie w przebiegu choroby cukrzycowej, w ramach projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2016 i 2017

Znaczenie ruchu i wysiłku fizycznego w cukrzycy w ramach konferencji Fizjoterapia dla Zdrowia, Warszawa 2016

Konsultacje fizjoterapeutyczne w ramach kampani „Ścigamy się z cukrzycą” w miasteczku Tour de Pologne 2016

„Dobra postawa to podstawa” warsztaty i konsultacje dla Przedszkola 7 życzeń

 

Inne

Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Członek Zespołu Tematycznego do spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii przy Krajowej Izbie Fizjoterapii