Agnieszka Janiec

Mgr pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków), neurologopeda (Uniwersytet Wrocławski), terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej) i terapii Miofunkcjonalnej wdł A.Kittel (zaburzeń pracy mięśni w przestrzeni ustno-twarzowej). Terapeuta słuchowej metody Warnknego. Dziesięć lat doświadczenia zawodowego jako pedagog specjalny w grupie integracyjnej w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 28 w Krakowie. Inicjatorka i współtwórca licznych szkoleń oraz sześciu edycji Krakowskiej Konferencji Nauczyciele-Nauczycielomi Konferencji Dobra Terapia-Podaj Dalej. Do 2012 roku neurologopeda w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 32 w Krakowie. Propagatorka leczenia biomedycznego dzieci. Twórca konferencji „Dobra terapia –Podaj dalej” Od 2003 roku Redaktorka działu: Notatnik Nauczyciela Wspomagającego w miesięczniku „Bliżej przedszkola”. Współpracuje z PT ADHD w ramach akcji ADHD ŚWIAT TO ZA MAŁO. Wykładowca i uczestnik ogólnopolskich konferencji dotyczących wieloaspektowego wsparcia dziecka z zaburzeniem rozwoju. Współautorka następujących książek: „Jacy Jesteśmy — program do pracy w grupach integracyjnych”, „Opanować chaos- poradnik dla rodziców dzieci z ADHD”, „Sen Małego Czarodzieja — poradnik i książka pracy dla dzieci z zaburzeniami koncentracji i nie tylko”, „Przyjaciele Małego Czarodzieja — diagnoza i terapia dziecka z ADHD w grupach przedszkolnych” oraz „Mały Przewodnik po ADHD” ze „Specjalnym Kalendarzem ADHD 2011”. Propagatorka komunikacji NVC- „Porozumienia bez przemocy”. Mediator.

 

Inne szkolenia:

Dotyk dla zdrowia – kurs I,II stopnia

HANDLE -kurs I, II stopnia

Growth through Play System  kurs I stopnia

Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej

Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej Castillio –Moralesa u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym

Program aktywności: świadomość ciała , dotyk i komunikacja – M. C. Knillów,

Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka

Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka

Biomedyczna i integralna terapia dzieci

Diagnoza i terapia Si dziecka o 0-3

Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii Si

Diagnoza i terapia małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wychowanie dziecka do samodzielności

Komunikacja i struktura w pracy z osobą autystyczną

Diagnoza i terapia osób autystycznych fundacja Sotis

Pedagogika zabawy Klanza

Pedagogika cyrku

Jak budować porozumienie między dziećmi-metoda E.Mazlich i A. Faber

Szkoła dla rodziców i wychowawców E.Mazlich i A. Faber

Prawidłowa współpraca nauczycieli i rodziców

Stymulacja kreatywności dziecka uzdolnionego S. Meyer

Dziecko trudne do wychowania- profilaktyka zachowań społecznych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

FAS — diagnoza i terapia

Agresja osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowy — agresja osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi w świetle praktyki terapeutycznej

Cykl szkoleń: diagnoza i terapia dziecka z ADHD

Praktyczny kurs alternatywnych wspomagających metod porozumiewania się

Zabawy fundamentalne

Emisja głosu w terapii dziecka

Praktyczna zastosowanie idei Carla Orfa w umuzykalnianiu dzieci

Diagnoza i terapia dysleksji i dyskalkuli, specyficznych trudności w nauce matematyki

Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami OUN

Diagnoza i terapia dzieci z afazją

Psychostymulacyjna metoda pracy z dziećmi z autyzmem

Masaż Shantala

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Diagnozy i terapii stymulacyjnej metodą Carla Delacato

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System w trudnościach w czytaniu

Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Prodeste

Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wada wymowy I.Michalak -Widera

Diagnoza i terapia dysfagii wdl. Praksedy Szyper

Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej-Aleksandra Łada

Szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton

Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej

Picture Exchange Communication PECS System poziom I

K-Taping logopedyczny dr Roger Ehrenreich

Terapia Miofunkcjonalna wdł A.Kittel