Aleksandra Łanoszka

Mgr fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Swoją drogę rozwoju zawodowego związała z dziećmi. Od ukończenia studiów pogłębiała wiedzę na kongresach, konferencjach i szkoleniach specjalistycznych. Jest terapeutą holistycznym, łączącym elementy różnych metod, tak aby terapia odpowiadała aktualnym potrzebom pacjenta. Przede wszystkim jest terapeutą metody NDT-Bobath i Bobath Baby, które łączy z wiedzą zdobytą na innych szkoleniach specjalistycznych (PNF, KinesioTaping, SET, Neurac, metoda Handla a także masaż Shantala). Jest również certyfikowanym specjalistą systemu  rehabilitacyjnego TheraTogs. W swojej pracy ściśle współpracuje z rodzicami i opiekunami swoich małych pacjentów, tak aby brali oni czynny udział w terapii i dzięki temu przynosiła ona jak najlepsze rezultaty. W terapii uwzględnia również elementy terapii biomedycznej. W latach 2005-2010 pracowała w szpitalu dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, a następnie od 2011 roku w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ,,Votum RehaPlus”. Pomaga pacjentom z problemami neurologicznymi, wcześniactwem, opóźnieniem psycho-ruchowym, zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetriami i ze wszelkimi zaburzeniami rozwojowymi. Cały czas poszerza swoją wiedzę i stara się ją przekazywać rodzicom, opiekunom dzieci, a także młodym fizjoterapeutom.

Inne szkolenia:

Kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) organizowany przez International PNF Association (Kraków 2006)

Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath, kurs podstawowy dla dzieci, organizowany przez European Bobath Tutors Association i firmę Reha Plus Edukacja (Kraków 2008)

Kurs metody Neurac 1 (Set, The Record Education Program- Ustroń 2009)

Kurs Kinesio Taping, poziom KT1 i KT2, organizowane przez Kinesio Taping Association International oraz Reha Plus Edukacja (Kraków 2009)

Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath Baby (Leszno 2011)

Szkoła Akupunktury TCM ( w trakcie trwania)