Agata Głowacka

Mgr Oligofrenopedagog, absolwentka Pedagogiki Specjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), oraz Terapii Pedagogicznej z Rewalidacją Indywidualną. Wieloletni Instruktor ZHR działająca między innymi w programie "Pełnia - ku pełni życia" pracującego na rzecz osób niepełnosprawnych, Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia i II stopień prowadzony przez Dr Zoe Mailloux z międzynarodowym certyfikatem Stowarzyszenia Terapii Zajeciowej.  Jako pedagog w przedszkolu i szkole integracyjnej posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Terapeuta metody HANDLA I, II stopień. W swojej pracy, łączy metodę integracji sensorycznej i niedyrektywną metodę GPS– „Odmieniając Codzienne Chwile” – program metod wspierania wczesnych umiejętności społeczno-komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu przez zabawę. Doskonali się w nowoczesnych technikach pracy z dziećmi z trudnościami w szkole integracyjnej: „Nowe technologie w nauczaniu współczesnego ucznia”, , „Być dobrym wychowawcą”, „Uczniowie uzdolnieni- rola szkoły w rozwoju i wspieraniu ich możliwości twórczych”, „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”,„ Kształtowanie gotowości do nauki czytania”, „Dziecko z zaburzeniami zachowań w grupie przedszkolnej- propozycje wspierające rodzica i nauczyciela”, 

Inne szkolenia: 

GPS (Growth throught Play System) Level 1

Szkolenie z zakresu stymulacji wzrokowej dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metody arteterapii w pracy z dziećmi,

Picture Exchange Communication System – Poziom I

Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato

Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu

Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu

Analiza rysunku dziecka

Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce - wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się

Metody arteterapii w pracy z dziećmi 

Warsztaty Słowa to czasem mury, a czasem okna- wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy

Skoncentruj się! Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z trudnościami w koncentracji

Kompetencje nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w kontekście obniżenia wielu szkolnego. 

Sposoby skutecznego reagowania na zachowania agresywne i przemoc rówieśnicza w szkole podstawowej. Profilaktyka uzależnień. 

Przeciwdziałanie przemocy i algorytm szacowania ryzyka w placówkach oświatowych

Jak uczyć dzieci uważności, skupienia i redukowania stresu w hałaśliwym świecie – prowadzenie treningów uważności (mindfulness) z dziećmi i młodzieżą