Nasz zespół

Agnieszka Janiec

Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AGAJA. Mgr pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, logopeda, neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej) i terapii Miofunkcjonalnej wdł A.Kittel (zaburzeń pracy mięśni w przestrzeni ustno-twarzowej). Terapeuta słuchowej metody Warnknego. Mediator

Aleksandra Łanoszka

Mgr fizjoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od czasu ukończenia studiów pogłębiała swoją wiedzę na specjalistycznych kursach: PNF, NDT-Bobath, Kinesio Taping Association International KT1 I KT2 oraz Reha Plus Edukacja, metoda SET, NDT-Bobath Baby, Neurac1 a także masaż Shantala.

Katarzyna Morajda

Mgr psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeuta. Chęć pogłębiania wiedzy skłoniła ją do podjęcia badań w ramach przewodu doktorskiego. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie

Agata Głowacka

Mgr oligofrenopedagogiki, absolwentka Pedagogiki Specjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), oraz Terapii Pedagogicznej z Rewalidacją Indywidualną. Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia i II stopień prowadzony przez Dr Zoe Mailloux z międzynarodowym certyfikatem Stowarzyszenia Terapii Zajeciowej.

Magdalena Niemiec

Mgr Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne. Fizjoterapeuta, nauczyciel mianowany, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Katarzyna Głowacka

Mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z technologią Informacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, studia podyplomowe z uzyskanym tytułem terapeuty w zakresie: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi , ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Dominika Sznajder

Dr psychologii, psychoterapeuta; adiunkt w Katedrze Psychologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Barbara Wojas

Fizjoterapeuta, dietetyk, trener fitness, terapeuta metodami: terapii taktylnej, terapii neurostrukturalnej, integracji odruchów wg. metody dr S.Masgutowej. Aktualnie w trakcie specjalizacji na Instruktora metody w Instytucie dr S.  Masgutowej. Współpracuje z Instytutem dr S. Masgutowej regularnie prowadząc terapie na międzynarodowych turnusach.

Monika Raś- Szuba

Mgr neurologopeda (Krakowska Akademia), logopeda i polonista (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), nauczyciel języka polskiego, jako obcego (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). 

Agnieszka Pastuszka

Mgr psychologii. Psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Manager Agajowego Oddziału szkolnego. Odbyła liczne kursy i szkolenia związane z terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Justyna Pochodaj

Mgr psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z ukierunkowaniem na Psychologię Rodziny oraz Psychologię Kliniczną. Terapeuta Integracji Sensorycznej (I i II stopień), członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Marta Paczka

Mgr pedagogiki specjalnej, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, specjalizuje się w komunikacji alternatywnej (AAC). Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”.

Emilia Sygulska

Mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta dziecięco-młodzieżowy, psycholog szkolny oraz trener prowadzący szkolenia dla nauczycieli. Uczestniczy w 4-letnim szkoleniu w warszawskim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Terapii Dzieci i Młodzieży. 

Monika Wrona

Mgr Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia.

Magdalena Michnowicz

Mgr psychologii z uprawnieniami pedagogicznymi, trener TUS SST, prowadząca warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne, w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii.

Katarzyna Cygan

Mgr logopedii z audiologią i protetyk słuchu, przeprowadza diagnostykę słuchu fizycznego i wyższych funkcji słuchowych, provider ATS Neuroflow. W swojej pracy wprowadza elementy metody werbo-tonalnej i logorytmiki.

Paula Musiał

Mgr fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje elementami metody NDT- Bobath, SI, PNF. Autorka licznych publikacji naukowych.

Katarzyna Prokop

Mgr fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. 

Józefina Sołga

Mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.