Fundacja "Po stronie dziecka"

Kiedy w 2008 roku zakładaliśmy gabinet terapeutyczny dla dzieci i młodzieży „Agaja” nie sądziliśmy, że pomoc, którą niesiemy będzie aż tak bardzo potrzebna. Dobre dusze, ciężka praca, pomyślne wiatry i przyjazne zrządzenie losu, tak pokierowały „Agają”, że wyspecjalizowaliśmy się w pomocy dzieciom najtrudniejszym, z poważnymi i złożonymi zaburzeniami rozwojowymi. Idziemy dalej! Jesteśmy już Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną a teraz światło dzienne ujrzy kolejny nasz projekt! Chcemy nieść pomoc coraz większej grupie dzieci, szczególnie tym, których sytuacja finansowa zamyka możliwość korzystania z profesjonalnej i pełnej opieki. Wielu małych pacjentów przerywa terapię i nie ma możliwości korzystania z form, których potrzebuje. Te właśnie dzieci najbardziej poruszają nasze serca. Mamy nadzieję, że uda się rzeczywiście zmienić ich sytuację i dać równe szanse na skuteczne wsparcie każdego dziecka, które pojawia się w naszych progach! Stąd w głowach naszych terapeutów, zainicjowany został pomysł na założenie Fundacji „Po stronie dziecka”. Misją jaka przyświeca naszym działaniom jest przede wszystkim świadczenie oraz zapewnienie dostępu do nowoczesnej, profesjonalnej i kompleksowej pomocy terapeutycznej dzieciom dotkniętym zaburzeniami rozwojowymi oraz ich Rodzinom. Jednym z głównych celów jest przede wszystkim zapobieganie wykluczeniu społecznemu między innymi w związku z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, pochodzeniem z innego kraju i borykaniem się z barierą językową i komunikacyjną, z ubogiej rodziny, lub posiadanie innego wyznania i przekonania.

Naszym aktualnym projektem jest Niepubliczna Szkoła Specjalna „Układanka”, działająca także grupa terapeutyczna „Fistaszki” przygotowująca maluszki z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi do wejścia do grupy rówieśniczej, oraz warsztaty autorskie „ Zachowania trudne u osób z całościowymi  zaburzeniami rozwojowymi-diagnoza i terapia”.
Aktualnie tworzymy projekt wyjątkowej, terapeutycznej  Świetlicy o nazwie „Kraina łagodności”, która mamy nadzieję dzięki dofinansowaniu zacznie działać pełna parą  już od września. Zaprosimy do niej wszystkie dzieci, których niepełnosprawność nie pozwala na przebywanie w grupie rówieśników i spontaniczną integrację. Mamy nadzieję, że w naszej „krainie” będzie to możliwe.
Równocześnie tworzymy projekt książki oraz cyklu szkoleń dla nauczycieli „Nowy, Inny… NASZ”, którego celem będzie baza technik i pomocy dla pedagogów. Program będzie oparty na przygotowaniu grupy rówieśniczej do pozytywnego włączenia „nowego” czasami „innego” dziecka do istniejących już klas. 

Zapraszamy do wspierania naszych działań i do zapoznania się ze statutem Fundacji! 

Szerokich skrzydeł i wysokich lotów życzymy Wam i sobie na najbliższy czas…

Zapraszamy na stronę internetową fundacji TUTAJ.