Konsultacje GPS

Jak wspierać własne dziecko w jego rozwoju? 

Diagnoza społecznych umiejętności dziecka z autyzmem, wyznaczenie celów terapeutycznych, stworzenie programu opartego na podążaniu za zainteresowaniami dziecka, relacjach i zabawie, uczenie rodziców/opiekunów jak te cele realizować w praktyce, w codziennych aktywnościach, w zabawie z dzieckiem.

Konsultacja trwa 2,5 godziny i obejmuje:

  • rozmowę wstępną,
  • obserwację dziecka,
  • obserwację zabawy rodzica i dziecka,
  • zabawę terapeuty z dzieckiem,


Spotkanie zakończone jest wyznaczeniem celów społeczno - komunikacyjnych
i przygotowaniem programu zawierającego opis celów i wskazówki do ich realizacji oraz stworzeniem programu diety sensorycznej dla dziecka, wspomagającej procesy samoregulacji.

Programy przygotowywane są na 3 miesiące.

Następnie kontakt mailowy lub telefoniczny z rodzicami bez ograniczeń.