Szkoła

INNOWACYJNY PROJEKT: SZKOŁA 
 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Mali Artyści- oddział dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  przy ul. Jerzmanowskiego37 w Krakowie  prowadzi nabór dzieci na rok szkolny 2017/2018serdecznie zaprasza do zapoznania się z naszą ofertą:

 

 

Nasi podopieczni z trudnościami rozwojowymi (zaburzenia nie dające możliwości funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej  lub klasie), realizują podstawę programową w naszej Poradni ze ścisłą współpracą z nauczycielami ze szkoły. Indywidualny program nauczania połączony zostaje  z terapiami koniecznymi do przyszłego, samodzielnego  funkcjonowania podopiecznego w ogólnodostępnej klasie. Dzieci realizują zadania i cele szkoły podstawowej. Po podjęciu decyzji przez zespół terapeutyczny o gotowości dziecka do zajęć w grupie rówieśników, dzieci włączane są do szkoły z nauczycielem wspomagającym (do czasu podjęcia samodzielnego funkcjonowania w grupie.)

  • Prowadzimy kształcenie dla dzieci, które z nie są w stanie realizować programu edukacji w klasach szkół masowych ( dzieci z Autyzmem, zaburzeniami emocjonalnymi, upośledzeniem umysłowym, afazją i zaburzeniami sprzężonymi.

  • Realizujemy program szkoły podstawowej i podstawowej szkoły specjalnej

  • Pod naszą opieką znajdują się także dzieci realizujące nauczanie indywidualne.

  • Szkoła objęta jest innowacyjną programem łączącym psychoterapię z edukacją.

  • Pracujemy w systemie terapii jeden na jeden (terapeuta-dziecko, nauczyciel-dziecko) a po okresie przygotowania dziecka do zajęć grupowych, włączamy dziecko do 2 osobowych zespołów klasowych.

  • Dzieci uczestniczą wraz z nauczycielem cieniem w wybranych zajeciach prowadzonych w zwykłych klasach. 

  • Bazujemy na mocnych stronach dziecka, działamy przez motywację i pozytywne wzmacnianie uzdolnień i zainteresowań dziecka.

  • Zajęcia lekcyjne przeplatane są zajęciami logopedycznymi, psychoterapią, fizjoterapią, integracją sensoryczną, terapią słuchową, zajęciami na basenie.

 

Lekcje odbywają się od godziny 9-13.00.

Świetlica czynna jest od 13.00-15.00 i prowadzą ją psychoterapeuci.

Po lekcjach dziecko może skorzystać z terapii prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Agaja

Koszt uczestnictwa w szkole-czesne 500 zł (+ opcjonalnie catering 12-15zł)

 

Menadżer szkoły:  mgr Agnieszka Pastuszka