Szkoła

Niepubliczna Szkoła Specjalna „Układanka” przy ul. Jerzmanowskiego37 w Krakowie  prowadzi nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019 serdecznie zaprasza do zapoznania się z naszą ofertą:

Nasi podopieczni z trudnościami rozwojowymi (zaburzenia nie dające możliwości funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej  lub klasie), realizują podstawę programową w naszej szkole. 

Indywidualny program ( dostosowany do aktualnego funkcjonowania dziecka)  połączony zostaje  z terapiami koniecznymi do przyszłego, samodzielnego  funkcjonowania podopiecznego w ogólnodostępnej klasie. Dzieci realizują zadania i cele szkoły podstawowej. Po podjęciu decyzji przez zespół terapeutyczny o gotowości dziecka do zajęć w grupie rówieśników, dzieci włączane są do szkoły z nauczycielem wspomagającym lub cieniem (do czasu podjęcia samodzielnego funkcjonowania w grupie).

 • Prowadzimy kształcenie dla dzieci, które tymczasowo lub na stałe  nie są w stanie realizować programu edukacji w klasach szkół masowych.
 • Realizujemy program szkoły podstawowej i podstawowej szkoły specjalnej
 • Pod naszą opieką znajdują się dzieci realizujące nauczanie indywidualne.
 • Szkoła objęta jest innowacyjną programem łączącym psychoterapię z edukacją.
 • Pracujemy w systemie terapii jeden na jeden (terapeuta-dziecko, nauczyciel-dziecko) a po okresie przygotowania dziecka do zajęć grupowych, włączamy dziecko do 2 osobowych zespołów klasowych lub do klasy szkoły powszechnej. Dzieci uczestniczą wówczas wraz z nauczycielem cieniem w wybranych zajęciach prowadzonych w zwykłych klasach. 
 • Bazujemy na mocnych stronach dziecka, działamy przez motywację i pozytywne wzmacnianie uzdolnień i zainteresowań dziecka.
 • Zajęcia lekcyjne przeplatane są zajęciami logopedycznymi, psychoterapią, fizjoterapią, integracją sensoryczną, terapią słuchową, zajęciami na basenie, dogoterapią.
 • Przygotowujemy dzieci w klasach-program socjoterapeutyczny, do przyjęcia naszych podopiecznych. Autorski program zapobiegający wykluczeniu.
 • Wspieramy Rodziny naszych uczniów.
 • Świetlica objęta programem TUS i pracą w systemie NVC- „Komunikacji bez przemocy”
 • Pracujemy w relacji z dzieckiem i w komunikacji AAC.  Komunikacja i indywidualne potrzeby dziecka są dla nas podstawą pracy z uczniem.

UKŁADAMY ŚWIAT DLA WAS…

 

 

Lekcje odbywają się od godziny 9-13.00.

Świetlica czynna jest od 13.00-15.00 i prowadzą ją psychoterapeuci.

Po lekcjach dziecko może skorzystać z terapii prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Agaja

 

 

Menadżer szkoły:  mgr Agnieszka Pastuszka