ADOS-2 – nowy standard badania autyzmu. Mamy to!

Fundacja „Po Stronie Dziecka” z ogromną przyjemnością informuje o możliwości skorzystania u nas z badania ADOS-2!

1. CO TO JEST ADOS-2?

ADOS-2 jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Podczas badania oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Diagnosta proponuje osobie badanej szereg kilkunastu wspólnych aktywności oraz tematów rozmowy. Narzędzie to zwraca szczególną uwagę na takie elementy jak: komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. ADOS  określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom precyzyjniej oceniać zachowania dzieci.

2. DLA KOGO JEST ADOS-2?

Narzędzie do diagnozy jest przydatne w pracy psychiatrów, psychologów oraz terapeutów.
Badanie to wykorzystywane jest w procesie diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia oraz młodzieży i dorosłych. Mogą w nim wziąć udział osoby płynnie posługujące się mową, jak i niemówiące.
Za pomocą ADOS nie można badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

3. ILE TRWA BADANIE?

ADOS trwa 40 minut (możliwe jest skrócenie lub wydłużenie badania o 10 minut). Jeżeli ADOS trwa dłużej niż 60 minut to badanie należy powtórzyć

4. JAKIE ZACHWANIA SĄ OCENIANE?

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Diagnosta zwraca uwagę na: komunikację, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania.

5. JAK SIĘ UMÓWIĆ I JAKI JEST KOSZT BADANIA?

Koszt diagnozy – 700 zł
Diagnoza pogłębiona z zespołem specjalistów (diagnosta-psycholog, psychiatra, neurologopeda) – 1700 zł
Więcej informacji i zapisy – tel. 692 791 770

Inicjatywa finansowana jest w ramach programu grantowego w projekcie „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”.

Udostępnij