Rekrutacja do szkoły na rok 2021/2022

Otwieramy rekrutację do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej “Układanka”
w Krakowie – serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców!

  1. Uczniem Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej „Układanka” może zostać dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  2. Czesne dla rodzin zapisujących dziecko na rok szkolny 2021/2022 wynosi 300 zł miesięcznie. 
  3. Czesne pokrywa koszt wszystkich zajęć edukacyjnych (zajęcia edukacyjne, realizujące podstawę programową, zajęcia językowe, zajęcia dodatkowe – ścianka, basen, joga) i terapii dziecka (wsparcie psychologiczne, logopedyczne, fizjoterapia, integracja sensoryczna, komunikacja alternatywna) oraz innych działań związanych z indywidualizacją nauczania.
  4. W szkole jest możliwość wykupienia obiadów – dietetycznych i zwykłych w formie cateringu.
  5. Jak zapisać dziecko?
    email: ukladanka.sekretariat@gmail.com
    telefon: 506371834

Szczegółowy regulamin rekrutacji:

https://agaja.pl/niepubliczna-szkola-specjalna-ukladanka/rekrutacja/

Udostępnij