Rekrutacja uzupełniająca w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Układanka” w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022. Mamy 1 miejsce w klasie pierwszej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na NI (również ze sprzężeniami).

NSSP „Układanka” w Krakowie charakteryzuje się małymi klasami (3-5 osób). Poza zajęciami edukacyjnymi nasi uczniowie objęci są intensywnym indywidualnym programem terapeutycznym przez psychologa, pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej, fizjoterapeutę, specjalistę ds. komunikacji AAC.

Przestrzeń szkoły jest dostosowana tak, aby ułatwić dzieciom samoregulację, ograniczyć ilość zbędnych dystraktorów sensorycznych.

Zapraszamy!

Udostępnij