KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Doktor nauk biologicznych Magdalena Krzelowska – specjalista w zakresie biochemii, biotechnologii, biofizyki, terapeuta żywieniowy.

Pasjonatka epigenetyki, nutrigenomiki, homeopatii, fitoterapii, TCM oraz alternatywnych metod leczenia skuponych na całościowym postrzeganiu problemu. Od siedmiu lat oddana tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu, zdrowiu kobiet ciężarnych, problemom mikrobiomu i chorób dietozależnych oraz neuroimmunologicznym aspektom rozwoju dzieci. Do analiz stanu zdrowia wykorzystuje historię choroby oraz wyniki badań biomedycznych tj biochemiczne badania krwi, posiewy, ONE, Organix, OAT, CDSA, FMA, Kyber kompakt, analiza pierwiastkowa włosów, badanie porfiryn, panele genetyczne, neuroimmunologiczne, immunologiczne, alergiczne, koinfekcyjne, obrazowanie neurologiczne, wyniki badań parazytologicznych. Uważa, że wiele trudnych „chorób” można złagodzić lub wyeliminować, usuwając czynnik wyzwalający, korygując zaburzenia równowagi w biochemii i przywracając homeostazę m.in. autonomicznego układu nerwowego za pomocą dietetycznych, ziołowych kinezyterapeutycznych interwencji.
Pomaga wyznaczyć optymalny dla każdego kierunek zachowania zdrowia.

Konsultacje odbywają się w piątki po uprzedniej rezerwacji terminu. 

Koszt wizyty: 200zł

Piotr Nowak- Lekarz rezydent psychiatrii dzieci i młodzieży szpitala św. Ludwika w Krakowie . Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpitalu im. dr J. Babińskiego oraz Oddziale Psychiatrii Dzieci i Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie gdzie obecnie jest zatrudniony. Uczestnik licznych kursów specjalizacyjnych i szkoleniowych.

Konsultacje odbywają się raz w miesiącu w poniedziałki.

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminu wizyty.

Cena konsultacji: 130zł

Stanisław Bobula- właściciel filmy Era Edukacji założonej w 2011 roku. Pracował osiem lat jako psycholog w Gimnazjum nr 48 w Krakowie, obecnie pracuje jako trener (edukator) i coach oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Wspiera nauczycieli, rodziców, uczniów, a także firmy i organizacje prowadząc warsztaty, szkolenia oraz coaching w duchu komunikacji bez przemocy (NVC).

Koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

  • ADHD,
  • wsparcie uczniów z przewlekłymi problemami z zachowaniem (program nauki zachowania), dyscyplina w klasie i szkole, –
  • motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami,
  • higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela,
  • nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w szkole w procesie dydaktycznym.
Empty section. Edit page to add content here.