KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Doktor nauk biologicznych Magdalena Krzelowska – specjalista w zakresie biochemii, biotechnologii, biofizyki, terapeuta żywieniowy.

Pasjonatka epigenetyki, nutrigenomiki, homeopatii, fitoterapii, TCM oraz alternatywnych metod leczenia skuponych na całościowym postrzeganiu problemu. Od siedmiu lat oddana tematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu, zdrowiu kobiet ciężarnych, problemom mikrobiomu i chorób dietozależnych oraz neuroimmunologicznym aspektom rozwoju dzieci. Do analiz stanu zdrowia wykorzystuje historię choroby oraz wyniki badań biomedycznych tj biochemiczne badania krwi, posiewy, ONE, Organix, OAT, CDSA, FMA, Kyber kompakt, analiza pierwiastkowa włosów, badanie porfiryn, panele genetyczne, neuroimmunologiczne, immunologiczne, alergiczne, koinfekcyjne, obrazowanie neurologiczne, wyniki badań parazytologicznych. Uważa, że wiele trudnych „chorób” można złagodzić lub wyeliminować, usuwając czynnik wyzwalający, korygując zaburzenia równowagi w biochemii i przywracając homeostazę m.in. autonomicznego układu nerwowego za pomocą dietetycznych, ziołowych kinezyterapeutycznych interwencji.
Pomaga wyznaczyć optymalny dla każdego kierunek zachowania zdrowia.

Konsultacje odbywają się w piątki po uprzedniej rezerwacji terminu. 

Koszt wizyty: 200zł

Stanisław Bobula- właściciel filmy Era Edukacji założonej w 2011 roku. Pracował osiem lat jako psycholog w Gimnazjum nr 48 w Krakowie, obecnie pracuje jako trener (edukator) i coach oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Wspiera nauczycieli, rodziców, uczniów, a także firmy i organizacje prowadząc warsztaty, szkolenia oraz coaching w duchu komunikacji bez przemocy (NVC).

Koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

  • ADHD,
  • wsparcie uczniów z przewlekłymi problemami z zachowaniem (program nauki zachowania), dyscyplina w klasie i szkole, –
  • motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami,
  • higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela,
  • nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w szkole w procesie dydaktycznym.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Coachingu Joanny Flanagan-Evolution Developing Human Capital.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2005 roku pracownik Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na stanowisku Psycholog. Prowadzi autorskie szkolenia skierowane do rodziców, terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie a także spotkania indywidualne i grupowe z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej pory przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów/szkoleń zakresu seksualności osób niepełnosprawnych (ponad 1000 godzin szkoleniowych) . W latach 2007- 2013 była trenerem w Stowarzyszeniu Znaczny Stopień Integracji. Jest współautorką programu szkoleniowego Szkoła Trenerów – Edukatorów Seksualnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Realizuje szkolenia zarówno dla kadry jak i rodziców , warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  a także indywidualne zajęcia edukacyjne.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek wychowujących je w duchu rodzicielstwa bliskości , korzystająca między innymi z metody Montessori ,Self –Reg . Podążająca za potrzebami swoich córek  i traktująca ich rozwój indywidualnie.