KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Stanisław Bobula- właściciel filmy Era Edukacji założonej w 2011 roku. Pracował osiem lat jako psycholog w Gimnazjum nr 48 w Krakowie, obecnie pracuje jako trener (edukator) i coach oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Wspiera nauczycieli, rodziców, uczniów, a także firmy i organizacje prowadząc warsztaty, szkolenia oraz coaching w duchu komunikacji bez przemocy (NVC).

Koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

 • ADHD,
 • wsparcie uczniów z przewlekłymi problemami z zachowaniem (program nauki zachowania), dyscyplina w klasie i szkole, –
 • motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami,
 • higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela,
 • nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w szkole w procesie dydaktycznym.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Coachingu Joanny Flanagan-Evolution Developing Human Capital.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2005 roku pracownik Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na stanowisku Psycholog. Prowadzi autorskie szkolenia skierowane do rodziców, terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie a także spotkania indywidualne i grupowe z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej pory przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów/szkoleń zakresu seksualności osób niepełnosprawnych (ponad 1000 godzin szkoleniowych) . W latach 2007- 2013 była trenerem w Stowarzyszeniu Znaczny Stopień Integracji. Jest współautorką programu szkoleniowego Szkoła Trenerów – Edukatorów Seksualnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Realizuje szkolenia zarówno dla kadry jak i rodziców , warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  a także indywidualne zajęcia edukacyjne.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek wychowujących je w duchu rodzicielstwa bliskości , korzystająca między innymi z metody Montessori ,Self –Reg . Podążająca za potrzebami swoich córek  i traktująca ich rozwój indywidualnie.

Mgr Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Technologii Żywności na kierunku: Żywienie Człowieka
a także Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Jest certyfikowanym Specjalistą bazowym metody MNRI Neurosensomotorycznej Integradcji Odruchów wg dr. S. Masgutovej. Współpracuje z Instytutem
dr S. Masgutowej organizując kursy i biorąc udział w międzynarodowych konferencjach Instytutu w Polsce i za granicą. Swoje doświadczenie zdobywała
w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie, w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz na licznych turnusach rehabilitacyjnych Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutowej w Polsce i USA. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Technologii Żywności na kierunku: Żywienie Człowieka
a także Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Inne szkolenia:

 • Kurs Fizjoterapia Neonatologiczna
 • MNRI  Integracja Odruchów u Intronautów i Niemowląt
 • MNRI  Integracja Odruchów Narodzin i Po-Narodzinach, Optymalizacja
  Wrodzonego Rozwoju
 • MNRI  Basal Ganglia Reflex Integration
 • MNRI  Reflex Integration for Stress-Hormone Regulation and Trauma Recovery
 • MNRI  Reflex Biomechanics and Sensory-Motor Regulation Points Maximize
  Reflex Integration
 • MNRI  Reflex Integration Disorder and PTSD Recovery
 • MNRI  Terapia Neurostrukturalna,
 • MNRI  Archetypy Rozwoju Ruchowego,
 • MNRI  Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych,
 • MNRI  Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych poziom 1,2
 • MNRI  Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych 1,2
 • MNRI  Terapia Neurotaktylna poziom 1,2
 • Szkolenie z Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (7 modułów)
 • Kurs Terapii Polarity (3 stopnie)
 • Masaż Dźwiękiem wg metody Petera Hess’a I,II stopień
 • Brain GYM, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów,
 • Dotyk Dla Zdrowia I i II-go stopień, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów,
 • Immunodiagnostyka i interpretacja nietolerancji pokarmowej oraz praktyczne
  zastosowanie diety eliminacyjnej, Cambridge Diagnostics
 • Kurs masażu klasycznego I i II-go stopnia,
 • Szkolenia instruktora: fitness, pilates, joga, personal trainer, nordik walking.