KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE

Stanisław Bobula- właściciel filmy Era Edukacji założonej w 2011 roku. Pracował osiem lat jako psycholog w Gimnazjum nr 48 w Krakowie, obecnie pracuje jako trener (edukator) i coach oraz współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Sophia”. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki i coachingu. Wspiera nauczycieli, rodziców, uczniów, a także firmy i organizacje prowadząc warsztaty, szkolenia oraz coaching w duchu komunikacji bez przemocy (NVC).

Koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

  • ADHD,
  • wsparcie uczniów z przewlekłymi problemami z zachowaniem (program nauki zachowania), dyscyplina w klasie i szkole, –
  • motywacja uczniów do nauki, ewaluacja, współpraca szkoły z rodzicami,
  • higiena psychiczna w zawodzie nauczyciela,
  • nowoczesne metody nauczania oraz zastosowanie nowych technologii w szkole w procesie dydaktycznym.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Coachingu Joanny Flanagan-Evolution Developing Human Capital.

Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2005 roku pracownik Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na stanowisku Psycholog. Prowadzi autorskie szkolenia skierowane do rodziców, terapeutów i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie a także spotkania indywidualne i grupowe z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej pory przeprowadziła kilkadziesiąt warsztatów/szkoleń zakresu seksualności osób niepełnosprawnych (ponad 1000 godzin szkoleniowych) . W latach 2007- 2013 była trenerem w Stowarzyszeniu Znaczny Stopień Integracji. Jest współautorką programu szkoleniowego Szkoła Trenerów – Edukatorów Seksualnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Realizuje szkolenia zarówno dla kadry jak i rodziców , warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  a także indywidualne zajęcia edukacyjne.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek wychowujących je w duchu rodzicielstwa bliskości , korzystająca między innymi z metody Montessori ,Self –Reg . Podążająca za potrzebami swoich córek  i traktująca ich rozwój indywidualnie.