Agata Głowacka

Mgr Oligofrenopedagog, absolwentka Pedagogiki Specjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), oraz Terapii Pedagogicznej z Rewalidacją Indywidualną. Wieloletni Instruktor ZHR działająca między innymi w programie „Pełnia – ku pełni życia” pracującego na rzecz osób niepełnosprawnych, Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia i II stopień prowadzony przez Dr Zoe Mailloux z międzynarodowym certyfikatem Stowarzyszenia Terapii Zajeciowej.  Jako pedagog w przedszkolu i szkole integracyjnej posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Terapeuta metody HANDLA I, II stopień. W swojej pracy, łączy metodę integracji sensorycznej i niedyrektywną metodę GPS– „Odmieniając Codzienne Chwile” – program metod wspierania wczesnych umiejętności społeczno-komunikacyjnych dziecka ze spektrum autyzmu przez zabawę. Doskonali się w nowoczesnych technikach pracy z dziećmi z trudnościami w szkole integracyjnej: „Nowe technologie w nauczaniu współczesnego ucznia”, , „Być dobrym wychowawcą”, „Uczniowie uzdolnieni- rola szkoły w rozwoju i wspieraniu ich możliwości twórczych”, „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”,„ Kształtowanie gotowości do nauki czytania”, „Dziecko z zaburzeniami zachowań w grupie przedszkolnej- propozycje wspierające rodzica i nauczyciela”,

Inne szkolenia:

 • GPS (Growth throught Play System) Level 1
 • Szkolenie z zakresu stymulacji wzrokowej dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Metody arteterapii w pracy z dziećmi,
 • Picture Exchange Communication System – Poziom I
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych IMPULS SYSTEM w trudnościach w czytaniu
 • Analiza rysunku dziecka
 • Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się
 • Metody arteterapii w pracy z dziećmi
 • Warsztaty Słowa to czasem mury, a czasem okna- wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy
 • Skoncentruj się! Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z trudnościami w koncentracji
 • Kompetencje nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w kontekście obniżenia wielu szkolnego.
 • Sposoby skutecznego reagowania na zachowania agresywne i przemoc rówieśnicza w szkole podstawowej. Profilaktyka uzależnień.
 • Przeciwdziałanie przemocy i algorytm szacowania ryzyka w placówkach oświatowych
 • Jak uczyć dzieci uważności, skupienia i redukowania stresu w hałaśliwym świecie – prowadzenie treningów uważności (mindfulness) z dziećmi i młodzieżą