Agnieszka Janiec

Dyrektor pedagogiczny

Trener Szkoły Trenerów Meritum, mediator sądowy. Absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego o specjalności oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków), neurologopeda (Uniwersytet Wrocławski), terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, w trakcie uzyskiwania specjalizacji CRAFTA® (Akademia Terapii Czaszkowo-Żuchwowej). Dziesięć lat doświadczenia zawodowego jako pedagog specjalny w grupie integracyjnej w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 28 w Krakowie. Inicjatorka i współtwórca licznych szkoleń oraz sześciu edycji Krakowskiej Konferencji Nauczyciele-Nauczycielom i Konferencji Dobra Terapia-Podaj Dalej. Od 2003 roku Redaktorka działu: Notatnik Nauczyciela Wspomagającego w miesięczniku „Bliżej przedszkola”. Aktywnie współpracowała z PT ADHD w ramach akcji ADHD ŚWIAT TO ZA MAŁO. Wykładowca i uczestnik ogólnopolskich konferencji dotyczących wieloaspektowego wsparcia dziecka z zaburzeniem rozwoju. Współautorka następujących książek: „Jacy Jesteśmy — program do pracy w grupach integracyjnych”, „Opanować chaos- poradnik dla rodziców dzieci z ADHD”, „Sen Małego Czarodzieja — poradnik i książka pracy dla dzieci z zaburzeniami koncentracji i nie tylko”, „Przyjaciele Małego Czarodzieja — diagnoza i terapia dziecka z ADHD w grupach przedszkolnych” oraz „Mały Przewodnik po ADHD” ze „Specjalnym Kalendarzem ADHD 2011”.

 

Inne szkolenia:

 • Trener Szkoły Meritum
 • Trener Treningu Zastępowanie Agresji – AMITY
 • Dotyk dla zdrowia – kurs I,II stopnia
 • HANDLE -kurs I, II stopnia
 • Growth through Play System  kurs I stopnia
 • Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Zastosowanie ustno – twarzowej terapii regulacyjnej Castillio –Moralesa u dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym
 • Program aktywności: świadomość ciała , dotyk i komunikacja – M. C. Knillów,
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka
 • Neurokinezjologia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka
 • Biomedyczna i integralna terapia dzieci
 • Diagnoza i terapia Si dziecka o 0-3
 • Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii Si
 • Diagnoza i terapia małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wychowanie dziecka do samodzielności
 • Komunikacja i struktura w pracy z osobą autystyczną
 • Diagnoza i terapia osób autystycznych fundacja Sotis
 • Pedagogika zabawy Klanza
 • Pedagogika cyrku
 • Jak budować porozumienie między dziećmi-metoda E.Mazlich i A. Faber
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców E.Mazlich i A. Faber
 • Prawidłowa współpraca nauczycieli i rodziców
 • Stymulacja kreatywności dziecka uzdolnionego S. Meyer
 • Dziecko trudne do wychowania- profilaktyka zachowań społecznych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • FAS — diagnoza i terapia
 • Agresja osób z autyzmem i u osób z głębokim upośledzeniem umysłowy — agresja osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi w świetle praktyki terapeutycznej
 • Cykl szkoleń: diagnoza i terapia dziecka z ADHD
 • Praktyczny kurs alternatywnych wspomagających metod porozumiewania się
 • Zabawy fundamentalne
 • Emisja głosu w terapii dziecka
 • Praktyczna zastosowanie idei Carla Orfa w umuzykalnianiu dzieci
 • Diagnoza i terapia dysleksji i dyskalkuli, specyficznych trudności w nauce matematyki
 • Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami OUN
 • Diagnoza i terapia dzieci z afazją
 • Psychostymulacyjna metoda pracy z dziećmi z autyzmem
 • Masaż Shantala
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Diagnozy i terapii stymulacyjnej metodą Carla Delacato
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System w trudnościach w czytaniu
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Prodeste
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wada wymowy I.Michalak -Widera
 • Diagnoza i terapia dysfagii wdl. Praksedy Szyper
 • Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej-Aleksandra Łada
 • Szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Picture Exchange Communication PECS System poziom I
 • K-Taping logopedyczny dr Roger Ehrenreich
 • Terapia Miofunkcjonalna wdł A.Kittel
 • Studium Umiejętności Osobistych Trenera i Lidera w ujęciu integralnym- Szkoła Trenerów Komunikacji oparta na empatii.
 • Needs-based Coaching- Pernille Plantener
 • Osteopatia w logopedii-M. Puylaert
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami Koncepcji PNF dla logopedów A.Pękacka
 • Nadmierne ślinienie-techniki terapeutyczne
 • Attention Autism poziom 1,2,3,4
 • Pedagogika Planu Daltońskiego