Anna Kwapniewska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego całościowego szkolenia systemowo – psychodynamicznego, organizowanego przez CM UJ oraz w trakcie specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jest absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozostaje w regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, nieustannie podnosi swoje kompetencje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych staży na terenie krakowskich szpitali, gdzie uczestniczyła w diagnozie i terapii pacjentów oraz prowadziła zajęcia warsztatowe. W trakcie pracy zawodowej od początku zajmowała się indywidulną terapią psychologiczną, współpracowała z rodzinami, organizowała liczne zajęcia terapeutyczne, prowadziła poradnictwo oraz psychoedukację. Obecnie zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, współpracą z rodzinami, organizacją zajęć terapeutycznych, prowadzeniem poradnictwa oraz psychoedukacji. Prowadzi również zajęcia modułowe dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz pracy w tutejszej Poradni, jest związana z Oddziałem Psychiatrii oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie.