Dominika Sznajder

Psycholog, psychoterapeuta; adiunkt w Katedrze Psychologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Studia magisterskie oraz doktoranckie z zakresu psychologii ukończyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej „Rola osoby znaczącej w zakresie obrazu siebie dziecka osieroconego”. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Zainteresowania naukowe łączy z praktyką psychologiczną.

Przez wiele lat pracowała w jednej z krakowskich placówek opiekuńczo- wychowawczych, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią dzieci pozbawionych trwałej więzi uczuciowej oraz terapią ich rodzin. Prowadziła kwalifikacje rodzin starających się o statut rodziny zaprzyjaźnionej dla dziecka osieroconego.

Aktualnie zajmuje się terapią dzieci i młodzieży oraz terapią rodzin.

Inne szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego zorganizowany przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
 • Kurs „ Praca z dzieckiem trudnym i skrzywdzonym. Budowanie poczucia własnej wartości, motywowanie do pracy nad sobą i własnym samorozwojem”
 • Szkolenie „Działania profilaktyki zintegrowane przeciw przemocy”
 • Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi
 • Szkolenie „ Dzieci wykorzystywane seksualnie: diagnoza i terapia”
 • Szkolenie z zakresu kinezjologii edukacyjnej
 • Szkolenie „ Jak wychowywać trudne i uparte dzieci?”
 • Staż w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym „Pro- Familia”

Wybrane publikacje:

 • Sznajder D. (2016). Wpływ relacji z osobami znaczącymi na emocjonalność dziecka osieroconego. Problemy opiekuńczo – wychowawcze nr 9/2019
 • Sznajder D. (2015). A befriended family as a form of support for an orphaned child. Horyzonty Wychowania, Vol.14, No.29
 • Sznajder D. (2015). „Znaczący inny” – próba definicji. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Tom I, cześć I