Józefina Sołga

Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychoterapies. Psychologię studiowała w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestniczyła m.in. w projekcie badawczym UJ „Defensywny pesymizm- polska adaptacja skali DPQ”. W ramach seminarium magisterskiego Pamięć w kontekście życia codziennego, zrealizowała projekt badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Agnieszki Niedźwieńskiej.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju, gdzie uczestniczyła m.in. w psychoterapii grupowej pacjentów oraz na Oddziale Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w ramach Fundacji „Dobrze, że jesteś”. Kompetencje zawodowe rozwijała w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, uczestnicząc m.in. w zajęciach wzmacniających pozytywną relację rodzic-dziecko oraz półkoloniach terapeutycznych. Podczas pracy w Przedszkolu Terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu, prowadziła m.in. indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno- terapeutyczne, współpracowała z rodzicami oraz tworzyła interwencje terapeutyczne.

Rozwój zawodowy pogłębia uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychologii i psychoterapii .W swojej pracy wykorzystuje głównie metody z drugiej i trzeciej fali psychoterapii poznawczo- behawioralnej, zawsze dostosowując formę do indywidulanych potrzeb. Pracuje pod regularną superwizją indywidualną i grupową.

Inne szkolenia:

Terapia i edukacja dziecka ze spektrum autyzmu – diagnoza, potrzeby edukacyjne, terapie oparte na dowodach, tworzenie i zastosowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych