Katarzyna Głowacka

Mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z technologią Informacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (Ośrodek Kształcenie Ustawicznego Nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków), studia podyplomowe z uzyskanym tytułem terapeuty w zakresie: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi , ukończone studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Od dziesięciu lat czynny nauczyciel edukacji wczesno szkolnej pracujący w szkołach integracyjnych łączący pracę dzieci zdrowych z dziećmi z trudnościami szkolnymi oraz dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. W swej pracy łączy elementy integracji sensorycznej z elementami terapii pedagogicznej. Wieloletni Instruktor ZHR prowadzący gromadę zuchową, łączy zabawę z nauką.

Inne szkolenia:

 • Kurs terapii ręki,
 • Dotyk dla Zdrowia –kurs I stopnia
 • Dotyk dla Zdrowia-kurs II stopnia
 • Analiza rysunku dziecka
 • Tańce świata, tańce europejskie i tańce integracyjne
 • Zasady pracy z dzieckiem agresywnym i dzieckiem nadpobudliwym
 • Masaż Shantala
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls System w trudnościach w czytaniu
 • Skoncentruj się! Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z trudnościami w koncentracji
 • Handle- kurs wprowadzający i podstawowy
 • Kompetencje nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w kontekście obniżenia wieku szkolnego
 • Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem- krótko i długotrwałe konsekwencje przedwczesnego porodu
 • Kinezjologia Edukacyjna- „Brain Gym” matoda dr Paula Dennisona i Gail Denison
 • „Odmieniając codzienne chwile”- metody wspierania wczesnych umiejętności społeczno- komunikacyjnych dziecka z spektrum autyzmu przez zabawę.
 • O agresji i pracy z dzieckiem agresywnym
 • Oswoić konflikt- techniki dramowe rozwijające umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Dziecko nadpobudliwe- diagnoza i postępowanie wychowawcze
 • Twórcze techniki motywacyjne
 • Stymulacja wzrokowa dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Uczniowie zdolni- rola szkoły w rozwoju i wspieraniu ich możliwości twórczych
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard