Kinga Gancarczyk

Absolwentka studiów magisterskich z fizjoterapii i licencjackich z terapii zajęciowej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, w trakcie studiów założyła i tworzyła Studenckie Koło Naukowe, brała czynny udział konferencjach naukowych, uzyskując wyróżnienia za swoje prace. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swoją widzę pogłębia na specjalistycznych szkoleniach m.in. z terapii Integracji Sensorycznej, metody PNF, terapii ręki, metody Ruchu Rozwijającego. Doświadczenie zdobywała podczas podczas praktyk, wolontariatu, współpracując z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a obecnie również w szkole specjalnej. W wolnym czasie wspiera i edukuje rodziców w zakresie prawidłowego noszenia w chustach i nosidłach.

Szkolenia:
  • Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwo
  • Metoda Ruchu Rozwijającego I stopień
  • Metoda Dobrego Startu I stopień
  • Smart Hand Model terapia ręki dzieci I, II stopień
  • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopień
  • Fizjoterapia dziecka ryzyka. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
  • Podstawy terapii ręki
  • PNF Kurs Podstawowy
  • Kurs Kinezjotaping (KT1, KT2)