Magdalena Michnowicz

Mgr psychologii z uprawnieniami pedagogicznymi, trener TUS SST, prowadząca warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne, w trakcie szkolenia z zakresu socjoterapii.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobywała w placówkach edukacyjnych i organizacjach pozarządowych m.in. Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, Fundacji Falochron, Stowarzyszeniu WIOSNA.

Aktualnie współpracuje z CPES Parasol w Programie Rakowicka 10 oraz z Tamą – Krakowskim Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole przy SPPP „Krakowski Ośrodek Terapii”.

Wybrane inne szkolenia:

 • Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (w trakcie) organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
 • Szkolenie certyfikacyjne Trener umiejętności społecznych TUS SST, organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości, prowadzenie: Mirosław Szczeglik
 • Szkoła Trenerów STER (345 godzin) – szkolenie trenerskie umożliwiające staranie się o rekomendację trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Kurs Dramy Stosowanej w Stowarzyszeniu STOP – KLATKA  (40 godzin szkoleniowych), prowadzenie: Aleksandra Chodasz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (I stopień), prowadzenie: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik
 • Szkolenie „Dialog motywujący jako skuteczna metoda pracy z młodymi osobami prowadząca do oczekiwanej zmiany” (28 godzin), prowadzenie: Urszula Grodzka
 • Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym pt. „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania” (24 godziny), prowadzący: dr Teresa Jadczak – Szumiło, Emil Szumiło
 • Metoda Dobrego Startu – sesja teoretyczna (20 godzin dydaktycznych), prowadzenie: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • Szkolenie z podstaw Komunikacji bez Przemocy (16 godzin), prowadzenie: Marta Kułaga
 • Szkolenie „Edukacja seksualna i wspieranie rozwoju psychoseksualnego nastolatków i dzieci starszych” (16 godzin), prowadzenie: dr Agnieszka Walendzik – Ostrowska
 • Szkolenie „Nowe substancje psychoaktywne i narkotyki tradycyjne” (9 godzin), organizator: Poradnia MONAR w Krakowie, prowadzenie: Bartosz Michalewski
 • Szkolenie „Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży” (8 godzin), prowadzenie: Małgorzata Cużytek
 • Szkolenie „Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka” (8 godzin dydaktycznych), prowadzenie: Renata Kałuża)
 • Szkolenie „Trudne dziecko w grupie przedszkolnej – sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami” (6 godzin dydaktycznych), prowadzenie: Anna Stypuła
 • Szkolenie „Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera) – edukacja i wychowanie” (6 godzin dydaktycznych), prowadzenie: dr Iwona Sikorska

Staże:

 • Akademia Filmowa (75 godzin) – staż trenerski w programie reparacyjno – socjoterapeutycznym dla młodzieży realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w ramach projektu „Fenix – Na Skrzydłach Aktywności”, prowadzenie: Małgorzata Olejczyk – Barańska, Tomasz Wojciechowski
 • Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur w  Krakowie – dwuletni staż „Twórcza edukacja w pracy psychologa i pedagoga” (2011 – 2013)