Magdalena Niemiec

Dyrektor

Mgr Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne, fizjoterapeuta, nauczyciel mianowany, terapeuta Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w woj. Świętokrzyskim jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca młodzieży gimnazjalnej oraz jako terapeuta SI i fizjoterapeuta w zespole wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2011 r. w Krakowie jako fizjoterapeuta i terapeuta Integracji Sensorycznej pracowała w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym nr 32 i nr 14. Jako pedagog w szkole i terapeuta w przedszkolu wzbogacała swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Również od 2018 r. jako nauczyciel, terapeuta i dyrektor związana z Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową "Układanka", w której wykorzystała zdobyte umiejętności szczególnie z dziećmi ze spektrum Autyzmu. Prywatnie żona i mama cudownych dzieci Zosi, Kuby, Stasia i Jasia.

Kursy i szkolenia zawodowe:
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej I, II stopień
 • Kurs Kinezjotaping podstawowy
 • Kurs "Terapia manualna u dzieci"
 • Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego i staw skroniowo-żuchwowy - E. Mikołajewska
 • Kurs podstawowy Halliwick - A. Olasińska
 • Kurs Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato - Prodeste
 • Kurs Thera – Band, ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem Thera- Band
 • Kurs masażu klasycznego: leczniczego i sportowego
 • Szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” – Synapsis
 • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera – Synapsis
 • Szkolenie I stopnia z Programu Rozwoju Komunikacji Makaton
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz. 1 - E. Przebinda
 • Szkolenie "Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących"
 • Szkolenie podstawowe - Pedagogika planu daltońskiego - A. Sowińska
 • Warsztat doskonalący „Zaburzenia SI u dzieci urodzonych przed czasem” - PTIS
 • Szkolenie "Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne"