Zuzanna Irzyk

Pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kształciła się na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Magister pedagogiki specjalnej ze specjalizacją dotyczącą terapii i rewalidacji indywidualnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji, terapii oraz wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zbierała pracując w przedszkolach ogólnodostępnych jako pomoc nauczyciela, a także jako nauczyciel wspomagający. Obecnie w trakcie studiów z zakresu integracji sensorycznej. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem, bazując na nawiązaniu bliskiej relacji z dzieckiem.
Inne szkolenia i kursy:
– Growth Through Play System (I stopień)