NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "UKŁADANKA"
Edukacja domowa

W związku z poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań dla dzieci, które z różnych powodów nie uczestniczą w standardowym systemie edukacji, prowadzimy opiekę nad dziećmi, które przeszły na naukę w systemie Domowym. W tym systemie przyswajania wiedzy, nauka staje się przygodą, z dużym naciskiem na rozwijanie pasji dziecka i niestandardowe formy wdrażania podstawy programowej. Serdecznie zapraszamy do nas na pierwsze spotkanie, po którym będzie można złożyć podanie do dyrektora placówki o przyjęcie dziecka do szkoły. Kolejnym dokumentem potrzebnym do rozpoczęcia współpracy jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej wyrażająca zgodę na objęcie dziecka Edukacją Domową oraz oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia i zobowiązaniem dotyczącym przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Druki dokumentów przekaże dyrektor placówki.  W zakresie współpracy organizujemy dzieciom ED warsztaty, wyjazdy, kupujemy książki, prowadzimy korepetycje, konsultacje z psychologiem. Nastawiamy się na pokazanie dzieciom, że to one przejmują odpowiedzialność za poszukiwanie wiedzy a rodzic ei nauczyciele są osobami dającymi wsparcie w tych działaniach. Zapisy trwają cały rok. Stawiamy na kontakt z ludźmi i samodzielność dzieci. Dostosowanie przestrzeni, tempa i sposobu pracy do możliwości psychofizycznych dzieci ( zwłaszcza dzieci z orzeczeniami). Egzaminy przeprowadzone są w wersji pisemnej, w zależności od możliwości dziecka nawet co trzy miesiące, aby zaliczyć mniejsze partie materiału, w obecności nauczycieli prowadzących konsultacje (znanych dziecku) lub inne zajęcia. Zaliczeniem są także “pudełka” dzieci z pracami i projektami wykonanymi przez cały rok.

Zapraszamy do naszej przyjaznej edukacji domowej szkoły!