NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "UKŁADANKA"

Jak pracujemy?

Dziecko w momencie przyjęcia do naszej szkoły przechodzi wielospecjalistyczną ogólnorozwojową diagnozę funkcjonalną, która jest niezbędną do stworzenia indywidualnego planu zajęć. Bardzo ważne jest zdiagnozowanie przez nas możliwości i potencjału dziecka, ponieważ jest to podstawa naszej pracy. Każdemu uczniowi tworzymy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dlatego dzieci mają plan lekcji dobrany pod kątem swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Codziennie zaczynamy od porannego kręgu na którym się witamy i sprawdzamy obecność. W dalszej kolejności są zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, które prowadzone są indywidualnie lub w małych dwuosobowych zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów. Terapia jest dla nas równie ważna jak edukacja, dlatego odbywa się codziennie, a nie dodatkowo. Każdy dzień kończymy obiadem i wspólnymi zajęciami grupowymi. Pracujemy o stałych porach codziennie, ponieważ bardzo zależy nam, aby wspólnie zaczynać każdy dzień. Uczniowie przychodzą na pięć godzin lekcyjnych dziennie łącznie z przerwami, chyba że podstawa programowa narzuca inaczej. Jesteśmy bardzo kameralną szkołą. Nasza szkoła jest przygotowana na przyjęcie do 10 uczniów łącznie. Zależy nam na wysokiej jakości w wykonywanej pracy. Każde niemówiące dziecko wspieramy komunikacją alternatywną. Sale do zajęć są dostosowane do specyfiki pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Dysponujemy szerokim wachlarzem bezpłatnych zajęć terapeutycznych.

Są to:

  • logopedia,

  • zajęcia z komunikacji alternatywnej,

  • zajęcia na basenie,

  • dogoterapia,

  • zajęcia z psychologiem,

  • fizjoterapia,

  • integracja sensoryczna

  • i inne.

Cele terapii są wspólnie ustalane z rodzicami.

Uwielbiamy przygotowywać przedstawienia, obchodzić różne święta, jeździć na wycieczki. Lubimy się rozwijać i poznawać świat.

Trafiają również do nas dzieci, które potrzebują naszej pomocy tylko przez pewien czas. Są to dzieci które maja trudności w odnalezieniu się w strukturze szkolnej. Dlatego my je do tego stopniowo przygotowujemy. Prowadzimy grupowe zajęcia terapeutyczne w klasie, przygotowując ją na ich przyjście.

Realizujemy również nauczanie indywidualne. Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza szkoła jest bezpłatna.

Przyjdź i sprawdź co możemy Twojemu dziecku i Tobie zaoferować.