NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA "UKŁADANKA"
Wizja

Autorskie klasy dla starszych, wysoko funkcjonujących dzieci

Układanka nie jest typową szkołą specjalną. Wyróżnia ją już sam budynek, a dalej domowy klimat i budowanie relacji pomiędzy pracownikami, dziećmi i ich rodzinami. Ideą szkoły jest praca z dziećmi wyjątkowymi, m. in. z Aspergerem. Kieruje nami myśl o towarzyszeniu im w zrozumieniu otaczającego ich świata, ale też misja oswajania świata z Aspergerem – pokazanie jak wygląda życie, marzenia, sukcesy i wyzwania tych dzieci.

Nauczyciele, specjaliści, terapeuci, a także wolontariusze tworzą z dziećmi poczucie wspólnoty, w której spełniana jest potrzeba samodzielności, tworzenia tożsamości, rozwijania talentów, kreatywnego poznawania świata.

System szkolny ułożony został według koncepcji skautingu i edukacji metodą Daltona. Dzieci zdobywają kolejne umiejętności połączone z indywidualnym programem edukacji. Edukacja łączy się z terapią – każde dziecko pracuje z psychologiem i psychoterapeutą.

Uczniowie we wrześniu otrzymują zakres kompetencji, które rozplanowują na tablicy Daltona z terminami ich wykonania, co pozwala na wystawienie jednej końcowej oceny.

Nauczyciele kreatywnie rozwijają uzdolnienia – matematyka, informatyka, programowanie, biologia.

Uczniowie pracują na kółkach zainteresowań dostosowanych do ich potrzeb. Zadania domowe prowadzone są metodą projektów.

Dzieci uczą się także metod relaksacji i zarządzania czasem.

Szkoła posiada nowoczesne oprogramowanie komputerowe z dostosowaniem dla dzieci z trudnościami z pisaniem i czytaniem.

Nasza Szkoła i program dostosowują się do dziecka.