NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "FISTASZKI"
Ramowy plan dnia

8.00 – 8.40 przychodzenie dzieci do przedszkola, zabawy dowolne,
8.40 – 8.50 przywitanie
8.50 – 9.00 zajęcia porządkowe, czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania
8.30- 9.00 II śniadanie
9.00 – 12.00

 

zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela, nauka języków obcych, zajęcia rozwijające aktywność twórczą dziecka, zajęcia terapeutyczne,

pobyt na świeżym powietrzu, prace indywidualne w grupach, zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczyciela oraz potrzebami dziecka)

12.00- 12.30 obiad – dzieci starsze
12.15 – 14.00 relaks, odpoczynek, zabawy relaksujące, wyciszające, słuchanie muzyki, słuchanie baśni, bajek i legend oraz opowiadań inspirowanych przez nauczyciela
14.30 podwieczorek
14.45 – 16.00 zabawy spontaniczne, zajęcia porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domów