CENNIK

Pierwsza, obowiązkowa konsultacja z dyrektorem Agnieszką Janiec300zł/60min
Kolejna konsultacja z dyrektorem Agnieszką Janiec230zł/60min
LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie)250zł/60min
Terapia neurologopedyczna dzieci150zł/50min
Terapia neurologopedyczna z elektrostymulacją150zł/60min
Konsultacja  dotycząca komunikacji alternatywnej250zł/50min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton, Mówik)165zł/50min
PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA
Konsultacja psychologiczna250zł/50min
Terapia psychologiczna160zł/50min
Zajęcia grupowe z psychologiem/ TUS90zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży180zł/50min
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin250zł/60min
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNACeny zawierają wywiad diagnostyczny, obserwację i badanie dziecka adekwatnymi testami psychologicznymi oraz wydanie opinii pisemnej.
Diagnoza inteligencji, diagnostyka rozwojowa. Możliwość badania osoby dorosłej.550zł/3-4 spotkania
Diagnoza inteligencji, diagnostyka rozwojowa. Możliwość badania osoby dorosłej.550zł/3-4 spotkania
Diagnoza gotowości szkolnej550zł/3-4 spotkania
Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej450zł/2-3 spotkania + rozmowa telefoniczna z wychowawcą
Wstępna diagnoza w kierunku spektrum autyzmu450zł/2-3 spotkania + rozmowa telefoniczna z wychowawcą
Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność artystyczną lub kulturalną300zł/2-3 spotkania
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej145zł/50min
Zajęcia SI w diadzie100 zł/50min
Terapia GPS (Growth Through Play System), Attention Autism, nauka zabawy z dzieckiem150zł/50min
PEDAGOGIKA
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych z elementami integracji sensorycznej145zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej145zł/50min
Opinia o dysleksji na potrzeby szkoły400
FIZJOTERAPIA
Pierwsza konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu260zł/60min
Pierwsza konsultacja niemowląt z instruktażem  ćwiczeń do domu260zł/60min
Kolejna konsultacja z instruktażem200 zł
Fizjoterapia z wykorzystaniem PNF, terapii manualnej, kinesiotaping160zł/50min
Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej180zł/50min
Zajęcia z fizjoterapii w diadzie110zł/50min
Zajęcia z fizjoterapii z elementami SI w diadzie130zł/50min
Pisemna informacja po konsultacji50 zł
PAKIET KONSULTACJI BEHAWIORALNYCH
Konsultacja, opis strategii, spotkanie z instruktarzem550 zł/2 spotkania + strategia
Kolejna konsultacja z terapeutą behawioralnym180 zł/50min
USŁUGI REALIZOWANE NA TERENIE CENTRUM PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI
ADOS 2 - diagnoza spektrum autyzmu wykonywana przez certyfikowanego diagnostę900zł/3 spotkania
Diagnoza skolioz - wg koncepcji FITS450 zł/2 godz.
Terapia skolioz wg koncepcji FITS1150 zł/ 1 godz. tygodniowo przez 3 miesiące