CENNIK

Pierwsza, obowiązkowa konsultacja z dyrektorem Agnieszką Janiec170zł/50min
LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie)160zł/60min
Terapia neurologopedyczna dzieci110zł/50min
Terapia manualna twarzoczaszki PNF, CRAFTA@ + kierunkowa terapia logopedyczna,100zł/50min
terapia karmienia (zaburzenia łaknienia, ssania, diagnostyka medyczna, dietetyczna)
Konsultacja  dotycząca komunikacji alternatywnej150zł/50min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących110zł/50min
(PECS, Makaton, Mówik)
Terapia logopedyczna z audiofonologiem100zł/50min
PSYCHOLOGIA
Konsultacja psychologiczna150zł/50min
Terapia psychologiczna110zł/50min
Zajęcia grupowe z psychologiem/ TUS60zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży120zł/50min
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin150zł/60min
Testy inteligencji 
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (2 r.ż. – 69 r.ż.)350zł/2-3 spotkania
Psychologiczna diagnoza rozwoju funkcji poznawczych (4-19r.ż)250zł/2-3 spotkania
Test ASRS (Diagnoza Spectrum Autyzmu)250zł/2-3 spotkania
Pakiet:Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 + Test ASRS500zł/5-6 spotkań
Pakiet: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 + Bateria 5/6R600zł 5-6 spotkań
Diagnoza gotowości szkolnej Bateria 5/6R350zł 2-3 spotkania
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Wstępna obserwacja Procesów Integracji Sensorycznej160zł/60min
Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej+ pisemna informacja o dziecku400zł/2-3 spotkania
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej90zł/50min
Terapia GPS (Growth Through Play System), Attention Autism, nauka zabawy z dzieckiem120zł/50min
PEDAGOGIKA
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych z elementami Integracji Sensorycznej90zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej90zł/50min
Opinia o dysleksji, dyskalkulii na potrzeby szkoły180
FIZJOTERAPIA
Konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu160zł/60min
Konsultacja niemowląt z instruktażem  ćwiczeń do domu130zł/60min
Fizjoterapia100zł/50min
Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej110zł/50min
Grupowe zajęcia z fizjoterapii60zł/50min
Terapia manualna110zł/50min
Konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + instruktaż ćwiczeń150zł/50min
Każda kolejna konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + zmiana ćwiczeń130zł/50min
Integracja Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej110zł/50min
Badanie APD150-200zł
Pisemna informacja o dziecku50
KONSULTACJE SPEJALISTYCZNE
Konsultacja z psychiatrą150zł/15min