CENNIK

Pierwsza, obowiązkowa konsultacja z dyrektorem Agnieszką Janiec200zł/50min
LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie)160zł/60min
Terapia neurologopedyczna dzieci110zł/50min
Terapia manualna twarzoczaszki PNF, CRAFTA + kierunkowa terapia logopedyczna,120zł/50min
Konsultacja  dotycząca komunikacji alternatywnej160zł/50min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących130zł/50min
(PECS, Makaton, Mówik)
Terapia logopedyczna z audiofonologiem100zł/50min
PSYCHOLOGIA
Konsultacja psychologiczna170zł/50min
Terapia psychologiczna120zł/50min
Zajęcia grupowe z psychologiem/ TUS60zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży130zł/50min
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin150zł/60min
TESTY INTELIGENCJI
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (2 r.ż. – 69 r.ż.)450zł/3-4 spotkania
Psychologiczna diagnoza rozwoju funkcji poznawczych (4-19r.ż)350zł/2-3 spotkania
Test ASRS (Diagnoza Spectrum Autyzmu)250zł/2-3 spotkania
Pakiet:Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 + Test ASRS600zł/5-6 spotkań
Pakiet: Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 + Bateria 5/6R700zł 5-6 spotkań
Diagnoza gotowości szkolnej Bateria 5/6R450zł 3-4 spotkania
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej100zł/50min
Terapia GPS (Growth Through Play System), Attention Autism, nauka zabawy z dzieckiem120zł/50min
PEDAGOGIKA
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych z elementami Integracji Sensorycznej100zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej100zł/50min
Opinia o dysleksji, dyskalkulii na potrzeby szkoły200
FIZJOTERAPIA
Konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu180zł/60min
Konsultacja niemowląt z instruktażem  ćwiczeń do domu150zł/60min
Fizjoterapia z wykorzystaniem PNF, terapii manualnej110zł/50min
Kinesiotaping20 zł
Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej130zł/50min
Fizjoterapia z elementami CRAFTA130zł/50min
Grupowe zajęcia z fizjoterapii60zł/50min
Konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + instruktaż ćwiczeń170zł/50min
Każda kolejna konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + zmiana ćwiczeń150zł/50min
Integracja Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej130zł/50min
Pisemna opinia o dziecku100zł
Pisemna informacja o dziecku objętego terapią30zł
USŁUGI REALIZOWANE NA TERENIE CENTRUM PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI
ADOS 2 - wykonywany przez certyfikowanego diagnostę800zł/3 spotkania
Diagnoza skolioz - wg koncepcji FITS450 zł/2 godz.
Terapia skolioz wg koncepcji FITS1150 zł/ 1 godz. tygodniowo przez 3 miesiące