CENNIK

Pierwsza, obowiązkowa konsultacja z dyrektorem Agnieszką Janiec230zł/60min
LOGOPEDIA I KOMUNIKACJA
Konsultacja logopedyczna (opóźnienia rozwoju mowy, trudności żywieniowe, zaburzenia czucia, dysfagie)180zł/60min
Terapia neurologopedyczna dzieci125zł/50min
Terapia neurologopedyczna z elektrostymulacją140zł/60min
Terapia manualna twarzoczaszki PNF, CRAFTA + kierunkowa terapia logopedyczna,135zł/50min
Konsultacja  dotycząca komunikacji alternatywnej160zł/50min
Komunikacja AAC (wspomagająca i alternatywna) dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton, Mówik)140zł/50min
Terapia logopedyczna z audiofonologiem115zł/50min
PSYCHOLOGIA
Konsultacja psychologiczna180zł/50min
Terapia psychologiczna135zł/50min
Zajęcia grupowe z psychologiem/ TUS80zł/50min
Psychoterapia dzieci i młodzieży140zł/50min
Konsultacja psychoterapeutyczna dla rodzin200zł/60min
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNACeny zawierają wywiad diagnostyczny, obserwację i badanie dziecka adekwatnymi testami psychologicznymi oraz wydanie opinii pisemnej.
Diagnoza inteligencji, diagnostyka rozwojowa. Możliwość badania osoby dorosłej.500zł/3-4 spotkania
Diagnoza gotowości szkolnej500zł/3-4 spotkania
Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej400zł/2-3 spotkania + rozmowa telefoniczna z wychowawcą
Wstępna diagnoza w kierunku spektrum autyzmu400zł/2-3 spotkania + rozmowa telefoniczna z wychowawcą
Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność artystyczną lub kulturalną250zł/2-3 spotkania
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Terapia Procesów Integracji Sensorycznej115zł/50min
Grupowe zajęcia SI80 zł/50min
Terapia GPS (Growth Through Play System), Attention Autism, nauka zabawy z dzieckiem135zł/50min
PEDAGOGIKA
Terapia pedagogiczna, dysleksji i trudności szkolnych z elementami Integracji Sensorycznej115zł/50min
Terapia ręki, terapia grafomotoryczna z elementami Integracji Sensorycznej115zł/50min
Opinia o dysleksji, dyskalkulii na potrzeby szkoły300
FIZJOTERAPIA
Konsultacja z fizjoterapeutą z instruktażem ćwiczeń do domu200zł/60min
Konsultacja niemowląt z instruktażem  ćwiczeń do domu200zł/60min
Fizjoterapia z wykorzystaniem PNF, terapii manualnej, kinesiotaping125zł/50min
Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej135zł/50min
Fizjoterapia z elementami CRAFTA140zł/50min
Grupowe zajęcia z fizjoterapii80zł/50min
Grupowe zajęcia z fizjoterapii z elementami SI85zł/50min
Konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + instruktaż ćwiczeń200zł/50min
Każda kolejna konsultacja Integracji Odruchów Twarzy i Posturalnych wg Masgutowej + zmiana ćwiczeń150zł/50min
Pisemna opinia o dziecku100zł
Pisemna informacja o dziecku objętego terapią30zł
USŁUGI REALIZOWANE NA TERENIE CENTRUM PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI
ADOS 2 - Poszerzona diagnoza spektrum autyzmu wykonywana przez certyfikowanego diagnostę900zł/3 spotkania
Diagnoza skolioz - wg koncepcji FITS450 zł/2 godz.
Terapia skolioz wg koncepcji FITS1150 zł/ 1 godz. tygodniowo przez 3 miesiące